BJÖRNSHOLM I BILD


1900-tal början 1950-tal
garveriet barna i byn kloka tokar