Up-to-date 1999-04-30
 BJÖRNSHOLM I BILD
GARVERIET

Mitt i Björnsholm låg ett litet rött hus. Där bodde garvargesällen. Garvaren själv, Olsson hette han, bodde i övervåningen i Ågrens affär på andra sidan ån. Han var liten och kraftig och hade ett kraftigt läderförkle.

Att vara garvare var ett smutsigt arbete så det var inte alltid han fick sova inne. Därför fanns det en bädd en trappa upp i uthuset. Trappan var skraltig och fanns på utsidan av huset och där uppe fanns också ett litet förråd med förnödenheter. Att vara garvare var ett smutsigt arbete, men ansett. Garvarfamiljen var herrskap i Björnsholm.

Garveriet låg så nära vägen och man var rädd att ramla i garvkaren som låg mellan husen och ån. De var fem stycken som stora tunnor, drygt 1,5 m i diameter, två meter djupa och nedgrävda i jämnhöjd med ån så att vattnet kunde rinna in självt. De var i bland försedda med lock. För garvningen användes ekbark och kalk.

Olsson gjorde affärer med skrothandlare Lagergren i Västervik som gick i konkurs och drog Olsson med sig. Då omkring 1910 köpte Ågren garveriet och därefter Sigurd Cornell 1926 då han byggde de nya husen där.


björnsholm år 1900.

Till vänster Gards senare Ågrens. Det vita i mitten är Dahlgrens affär som Konsum övertog. Hitom syns Ågrens slakteri som då var Embrings affär. Logen till höger är garveriet.
garvetiet med ån och bron till höger
vy över garveriet förmodligen taget från hargröset. garvarn olsson bodde i det lilla huset till höger och garvkaren var mellan det två husen nära ån.
dahlgrens affär i mitten. till vänster utanför bild ågrens affär. kanske är det garvare olsson med fru i parken och gesällen med förkläde vid åkanten.
Kanske är det garvare Olsson som står där vid ån,
och skomakare Karlsson under träden till vänster.
Huset i mitten är Dalgrens affär, senare Konsum och därefter Karlholms.