BJÖRNSHOLM I BILD
1950


Fest hos Cornell omkring 1950
Ovan fv: Olle Engström, Maja, Sigurd Cornell, Helny Engström, Axel Kling, Erik Palmgård, fru Palmgård, Birger.
Nedre raden: Eva Palmgård, Barbro, Berit, Helga Cornell, fru Kling, Nore Engström, Birgitta.

Nore Engsrtöm hade bilcentralen nära järnvägstationen i Gamleby, Kling hade AP Jonssons järnhandel i Västervik, hans far byggde klingska huset vid stora torget, Palmgård var trädgårdsarkitekt och kommunens äldste när han dog 106 år gammal. Birger var riksdsagsman.
Det här är en av de allra första färgkorten som finns. Färgfilmen var inte så snabb då och blixt hade jag ingen. Därför blev några som rörde på sig litet suddiga och färgerna har blivit matta med åren.