Up-to-date 1999-05-17
 BJÖRNSHOLM I BILD
1900-talets början

björnsholm år 1900.

Till vänster Ågrens loge med oxvandringen. Till höger därom Gards hus som Ågren köpte. Därefter i fjärran Jacobssons gård i Harg. Sedan Dahlgrens affär som blev Konsum och därefter ICA. Hitom syns Ågrens slakteri som då var affär. Den lilla logen är garveriet och överst till höger syns Hargs logar.
Klicka HÄR om du vill ha bilden 13 x 34 cm stor

BJÖRNSHOLM ÅR 1905
Till vänster Dahlghrens affär, i mitten nya sparbankshuset till höger Ågrens och däremellen garveriet. Sparbanken har just byggts 1904 men meijeriet byggt 1905 finns ännu ej.
Klicka HÄR om du vill ha bilden 13 x 38 cm stor
Förstoring av Dahlgrens affär och garveriet
Förstoring av Harg

Harg bestod på den tiden av fem gårdar, den upp till vänster är Jacobssons.