Björkholmen


Foto: LC2000
Bland växter vid Roger Karlssons inventering sommaren år 2000 märks:

Ängsvädd *)
Solvända
Brudbröd
Vitmåra
Svinrot
Kattfot
Ängsskallra
Rödklint
Darrgräs
Adam och Eva
Jungfrulin
Smultronklöver

*) Ängsvädd är inte någon sällsynt växt, men i Tjusts skärgård är Björkholmen det enda ställe som den påträffats.