PASTOR ERIKSSON

Anton Oskar Eriksson f 1876 i Sala var komminister i Lofta 1911 - 1934. Han fick därefter tjänst som kyrkoherde i Ulrika 1934
Han var gift med Helfrid Fredrika Törnblom f 1883 i Stockholm.
De hade barnen Valborg Sofia Charlotta f 1906,
Elsa Gudrun f 1908 och Anton Eskil Harald f 1913
Elsa har 1993 fyllt 85 år och bor i Mönsterås


Komminister A.O.Erikssons barn omkring 1920
Fr.v. Elsa, Varborg och Harald.
Identifieringen skedde 1993 av Anna-Karin Karlsson f 1914 och Ann-Marie Hultberg f 1914. De båda damerna bor 1994 i fd kommunalhuset i bakgrunden.

I huset till höger öppnade Nils Trybom sin första affär år 1870