ÅRTAL I LOFTA

År till 2000 - År från och med 2000 
2001 06 Skogsbränder härjar Troserum i V Ed och Hackenäs i Dalhem med 100 militärer och helikoptrar.
2001 05 Björnsholms beachvolleyklubb tar storslam i DM med de tre första platserna med Conny Christiansson, Mårten Christiansson, Andreas Olsson och Tomas Sallermo. Karl-Johan Rosén och Kristoffer Winberg blev tia i sin debut.
2001 05 ‘Karlholms’ ICA-butik i Björnsholm läggs ned efter 121 år. Det känns tomt.
2001 . Grånsten bygger ny ladugård för ca 200 kor.
Stengårdsnäs bygger ny ladugård för ca 230 kor.
De sista korna på Hasselby säljs.
Vinö ändrar produktionen från mjölkkor till kvigor.
I Lofta finns ca 700 mjölkkor och 550 människor.
Korna mjölkar ca 5000 ton till ett värde av ca 15 Msek.
2000 12 Loftaån svämmar över och dränker stora områden vid Ottinge och Hjulby.

Årtal i Lofta insamlade och redigerade av Lars Cornell