TJUST
LOFTA
NÄRING
SAMFUND
KYRKAN
SKOLAN

HISTORIA
Årtal i Lofta före 2000
Årtal i Lofta efter 2000
Tjusts och Loftas historia

Karta 1690
Karta 1783

Runsten
Sockenst.prot. 1757-1773
ORTNAMN

Föreläsningsföreningen

Missionshuset
NTO
Spelmän med boll
Sockenboken
Flykting
Loftas eget frimärke

BERÄTTELSER
Sjökung Hvivel
Jätten Puke
Mordet på klockgjustare
Brodermordet på Ottinge
Björntass

Björnsholm

GÅRDAR
och TORP

Bjursund färja
Brostuga
Christinelund
Dynesta
Gursten

Gustavsberg
Hägg
Lilla Hägg
Härsö
Mejstad
Ottinge
Tingsberg
Utrike
Åkerholm

TOP