LOFTA - LOFTAHAMMAR

Kartan nedan från 1690 är starkt retuscherad.
Ej retuscharad karta finns HÄR.

Lägg märke till att Gamleby heter Wäƒtervijk och
Gamlebyviken heter 'Västra viken'.