LOFTA

Tjusts
vagga

TELEFONLISTA
SERVICE mm
Tel 0493-
Dagis/Förskola, Loftabacken 0493-36883
Fritids Stjärnan 0493-36882
Fritids Delfinen 0493-36888
Skolan, Lofta. E-mail
Rektor Boel Runesson
0493-36881
0493-36887
Församlingshemmet, Lofta 63130
Lofta Församling, Diakon Dan Sagemo
Kommunister Karl Magnus Nordlund

Kyrkan, Församlingen
0490-19832,
0493-51120
0493-12340
Gudingebadet, Stock 67028
Polisen 0490-66800
FÖRETAG i LOFTA
Tel 0493-
LOFTA HANDELSHUS AB 0493-63132
070-9283239
Akko's örter, Högtomta 60178
Alfa-Salvator Security HB, Björnsholm 60012
Bittes Solotek o Kosmetik, Björnsholm 60250
Björkmans såg, Brånestad 12261
Björnsholms Bed and Breakfast, Vandrarhem 601 50 Fax 742327
Björnsholms Bildemontering HB 60091
Björnsholms Motorverkstad 60098
Björnsholm Åkeri AB, Sven-Olof Svensson 60014
Blomgrens Ventplåt AB, Tallbo 63010
Borgströms Veterinärpraktik, Reverum 60255
Bröd. Roséns Åkeri AB, Vida 60119
Johansson Konst & Antik, Björnsholm 60155
J-son Kylservice, Långbacken, Björnsholm 60224,
070-6534849
Lofta Maskinservice, Stengårdsnäs 63151
Räckesmontörerna, Lilla Hägg 60290
Maskinkonsult H Thuswaldner, Björnsholm 60039
SN Horse, Sune Nilsson Skynnerstad 60204
Thyrssons Byggnadsfirma, Sågartorp 60086
Tjust Olje och Maskinhandel, Rune Eriksson Trostad 60056
Wingerstads Motorverkstad, Trostad 60019
FÖRENINGAR .
BGoIF Gymnastik och Idrottsförening 0493-60210
Lofta förskola & skolas Föräldraförening
Ordf. Lotta Johansson

0493-601 31
Hembygdsföreningen 66034
Intresseföreningen, Akko Karlsson Högtomta, pg 4423629-7 60178
Loftabarnens framtid, Sofia Gustavsson 12063
Norra jaktvårdskretsen, Leif Tyrsson 60086
LRF, Lena Persson 66041
Ordenslokalen IOGT, Björnsholm Tore Johansson 60024
60057
PRO, Arne Karlsson 60095
Röda korset .
Lofta Viltvårdsförening, Ulf Johansson, Gby 51571
Lerboholms Samfälligförening, Valter Eriksson 63058
013-145283
Ostanviks fritidsområde, Håkan Swartz 0493-67209
08-4561050
FörTjust Intresseförening Lars Cornell 67074
.