LOFTA
1999-06-16


Björnspår Foto Sven Fredga

En björn gick genom Tjust söderut. Den var fyra år och kom från Sälenfjällen. Senast vi hade björn här var på 1830-talet.
Här gick den över Vinövägen, över fältet mot Åkerholm i bakgrunden. Senare på året uppehöll den sig i södra Småland.