SLÄKTFORSKNING
TJUST
SLÄKTFORSKAR-
FÖRENING
Föreningen har lokaler i bibliotekets källare i Västerviks stad. Där finns datorer med släktforskningsregister.
STYRELSE år 2003
Ordf. Holger Kanth
Kassör Yvonne Andersson Gullberg, 0490-20185
Sekr Oskar Södergren, 0490-32297
Lars Oswald 0490-14836
Kurt Granholm, 0493-31100
s. Eiler Harrén, 0490-16469
s. Anne-Maj Olofsson, 0490-32402

Föreningen bildades 1985 och har ca 500 medlemmar. Varje kvartal ger föerningen ut en medlemstidning WÅRA RÖTTER som också är ett annons- och efterlysningsorgan för medlemmarna. Redaktion: Lars Oswald 0490-14836, Bo Sandberg 0490-32183

Bokning av läsapparat i forskarlokalen sker genom telefon till biblioteket 0493-88777. Databasen kan nås med dator som bokas via Holger Kanth 0490-14868.

Medlemsavgiften är 100:- till postgiro 4947667-4 och 50:- för familjemedlem.

Tjust släktforskarförenings lokal i biblioteket i Västervik. Maud Ekman från Furudal med rötter i Tjust i samarbete med Holger Kanth.