Omslaget bär en bild av Peter Christopher Cederbaum 1733-1795, hovskald och informator på Helgerum.

På hela 42 sidor berättar Sven Kjellgren livfullt om livet på Helgerum och människorna på och kring Helgerum och Ankarsrums bruk.
Berättelsen är rik på utblickar till anknytande miljöer och människor bla Cajsa Warg och Stackelberg, hovskalden Kjellgren, Anna Cederflycht och af Leopold.

sid

5

Kerstin Rymell
Föreningens hedersmedelmmar presenteras.
42 En Västerviking - K.P.G-son Jern

Nils Westberg
Konstnär och konservator 1885 - 1948.
67 Sjökapten Anders Christian Engström

Seglatsen 1869-1870 med briggen Anna av Westervik

Anders Krister Engström
72 Panorama över Västervik
Betraktelser över fyra tidiga stadsgravyrer

Bengt Hjord
86 När rådhusrätten åtalades

Bengt Hjord
Om en tomttvist och dess konsekvenser i 1700-talets Västervik.
96 "Åtförjer Westerviks Weckoblad ..."
Om en tidningsbilaga år 1876
Gillis Albinsson
År 1876 började Norra Kalmar läns folkhögskola sin verksamhet i Frödinge.
Not: Den flyttade senare till S Vi och därefter till Gamleby år 1898. Den första Folkhögskolan startade i Tyllinge år 1869.
101
-
112
Verksamhetsberättelser Föreningen: Antalet medlemmar år 2001 var ca 600 och omsättningen 93' kr.
Stiftelsen: År 2001 var det sextionde verksamhetsåret. En mängd aktiviteter har genomförts och arbetet med Valstad kvarn påbörjats Stiftelsen omsätter ca 2 Msek.