Omslaget pryds av motiv från segelleden förbi Spårö båk samt navigeringsföremål från Kulbackens museum.

sid

5

Gustaf Ideström. Grosshandlare, varvsägare och skeppsredare.

Sven Kjellgren

Gustaf Ideström Josephina Ekblad år 1847
29 Fotografer i Västervik på 1800-talet.

Bengt Hjord
59 Våra äldsta fotografiska bilder?

Ingvar Sjöberg

Bilden föreställer Gamleby torg
ca 1864. Huset till vänster byggdes av Cornelius år 1860.
65 Smålands apostel - baptistkolportören som blev slärgårdsbo

Birger Ossiansson
Kolportör = kringresanda predikant och försäljare av skrifter.
79 Fågelfångst med uppspända nät

Roger Karlsson
83 Ordlista från Västerviks skärgård

Roger Karlsson
87 När gula febern härjade ombord på Västerviksbarken 'Bore'.

Sven Kjellgren
99 Västerviksångaren 'Fredborgs' bärgningsbragd.

Sven Kjellgren
102 Palladium 80 år
1920 - 2000

Göran Lanner
107
Tjustbygdens kulturhistoriska förening - Årsberättelse 2000
Styrelsens sammansättning och stadgar
113
Stiftelsen Kulbackens museum - Verksamhetsberättelse 2000