sid

5

En sockerbagare här bor i staden.
Om Fredrik W Wimmerström som kom till Västervik år 1845


Till höger konditoriporten.
Foto förf.

Åsa Frosterud-Jägerhorn

19 Polismyndigheten i Västervik
En tillbakablick

Sven-Åke Jonasson
31 Pesten 1710 - 1712
I Västervik dog 370 av 1400 personer, Tryserum och Hannäs drabbades ej, men i Malmö dog hälften av befolkningen.
Sven Kjellgren
50 En fattigbacke i Gladhammarskogen.
Torp och backstugor på Sundsholm och Rössle

Claes-Göran Petersen

Bild: Torpet Malma 1904
38 En gammal väggmålning från "Nornans" dagar.
Den var stor och bred och täckte en hel vägg på ölkaféet Nornan på Strömsgatan.

Sven Kjellgren

Foto: Sven Pettersson

69 Blåsmusik i Tjust
Folkrörelse under 120 år

De första utövarna av blåsmusik i Tjust var de mässingssextetter som bildades på järnbruken.
Jan-Olov Pettersson och
Nils-Inge Andersson

Bild: Eds bruks musikkår 1910