Styrelse 1999
- 1999
TJUSTBYGDENS KULTURHISTORISKA FÖRENING

foto Tor Wiklund
sid

5

Ellen Key och Tjustbygden
Bengt Hegardt

Ellen Key
14 Några julminnen
Ellen Key
17 Ellen Key - vem var hon
Nils Westberg
24 J A Gripenstedt - ångaren som bar en finansministers namn
Sven Kjellgren
38 Saron, Jason och Labora, tre Werkebäcksrederade barkar
Sven Kjellgren
51 Hilding Bossler. Något om hans liv och konstnärskap och om Hilding och Karin Bosslers stiftelse
Nils Westberg
56 Konstnären Hilding Bossler och hans familj
Nils Westberg
58 Om korrespondensen mellan Carl Michael Bellman och Johan Fredrik Granschough
Kerstin Rymell
39 Bronsåldersmonument och gravritual
Dag Widholm och K.G.Petersson
81 Flåtarna
David Fjällrot

Teckning av flygande alfåglar av Sten Regnell
84 Berättelsen om Hummelstad
Inge Johansson
97 Karin Danielsson
Marie-Louise Jobeus
100 Västerviks varv var Vasas verk
Karin Liedberg

Föreningens styrelse vald vid årsmöte 1999-05-08
Leif Rosenblad ordf, Västervik, 0490-10955
Hans Roupé sekr, Västervik, 0490-32050
Anita Björkman kassör, Västervik, 0490-
Gunnar Linderoth, Västervik, 0490-14038
Olof Nimhed, Västervik, 0490+32383
Hans Roupé, Västervik, 0490-32050
Kerstin Rymell, Västervik, 0490-15657
Lars Bittner, Västervik, 0490-31310

Föreningens representanter i Stiftelsen Kulbackens Museum är Rosenblad och Linderoth