- 1998
TJUSTBYGDENS KULTURHISTORISKA FÖRENING
sid

4

Wilhelm Häggstrom död
Rolf Åsberg
.
5 Patriotens olyckliga öde
Sven Kjellgren

Patrioten var ett snauskepp på 115 fot ägd av Dichman. Från 1765 fraktar hon på Medelhavet men kapas i juni 1780 på väg från Lissabon till Genua. Endast tre av besättning och passagerare överlevde.

22 Gladhammars rättardöme och herr Carolus gods
Claes-Göran Petersen

En analys av Helgerums ägoförhållanden och Charles de Mornays gårdar.

.
40 Några plock ur doktor Arvid Faxes Västervikspraktik
Ingvar Öfverberg

Några intressanta skildringar av olycksfall och sjukdom.

.
44 Gud med oss, om ångaren Kattegats förlisning
Sven Kjellgren

Werkebäcksbolagets ångare förliser i Falsterbobukten 13:e januari 1913

.
53 Historia kring Skansholmen
Roger Karlsson

En berättelse om när danskarna bröt genom skansarna 1677 och Skansholmens historia därefter.

.
57 Sjömanspelle, glimtar från ett långt liv
Lars Liedholm

Om Karl Pettersson från Loftahammar, 1872 - 1953 och hans liv som sjöman.

64 Potatisodling - koloniträdgård - ett kulturarv
Inga Hiller

Hungerkravallerna i Västervik 1917 medförde att lotter delades ut. De är begynnelsen till koloniträdgårdarna.

Under briståren 1940 fanns 110 lotter som ökade till 801 potatislotter år 1943.

.
68 Ytterhults gårdsmuseum
Bertil Boberg

En artikel om gårdsmuseet på Ytterhult vid Verkebäcksviken

.
72 Per Hörberg - alla tiders målarmästare
Elisabet Jonsson

Hörberg var född i Virestad 1746 och hade altartavlor som specialité. De finns i Östergötlands kyrkor.

.
74 F2 krigsbas Västervik
Lars E Lundin

Vid Lucerna hade flygvapnet en bas under kriget

.
80 Hällristningar på Lysingeberget
Roger Karlsson

Funderingar kring moderna hällristningar.

.