- 1997
TJUSTBYGDENS KULTURHISTORISKA FÖRENING
sid
6
Friluftsmuseum på Kulbacken
Barbro Friberg
14 Till Kulbacken flyttas nya gamla hus.

Unos torn
Tommy Lyberg

Berättelsen om hur tornet kom till och alla turer innan det blev som det blev.

24 Uno Malmberg - donatorn
Åke Sundelin

Berättelsen om mannen bakom donationen.

26 Werkebäcksredaren Fredrik Olsson och hans fartyg
Sven Kjellgren

Från 1890 till 1964 drev Fredrik Olsson och hans arvingar rederiet med säte i Böljerum. Maria på 50 ton dw blev det första och Amfred som lastade 5 tusen ton det sista fartyget.

39 Om jordbruket vid Odensviholm under Granschougs tid
Olof Nimhed

En analys av lanntbrukets utveckling.

49 Masugnen i Gutan och Tovehults bruk
Claes-Göran Petersen

En berättelse om Tjusts bergslag i Västrums socken från 1690.

65 Paviljongerna på Helgerum
Leif Rosenblad

Beskrivning av lantslottets arkitektur.

68 Hellerö och Söderskogen, Bygdehistoria att minnas
Lars Cornell

En gårds och en bygdesågs historia under 1900-talets första hälft. V Eds socken

73 Om Kaptensgården
Linéa Kindstrand

Kaptensgårdens ägare och öden från 1700-talet