- 1974
TJUSTBYGDENS KULTURHISTORISKA FÖRENING
sid

x

Det anges i artikeln inte vilken av Gränsös gruvor som avses.
Gränsö, en gruva från 1704
Knut Johansson