Roger Karlsson

Skärgårdsförfattare,
naturfotograf,
växtkännare och
bygdeforskare

BÖCKER


Roger Karlsson
.
Bland Västerviks skär, 1995
Bland kobbar och skär, 1991
Tjustskärgård, 1985