Nils Ingvar
tänkare, arbetare, författare
och konstnär.

"De stora skriver dikt utan rim och reson
och med stora och svulstiga ord.
Men jag är en jordnära, enkel person
som går tyst och ser ner på vår jord."

Så presenterar sig Nils Ingvar i sin diktsamling Såningstid - Skördetid. Hans riktiga namn är Holger Adriansson. "Ingen köper väl en bok av någon som heter så" konstaterar han.
I Hässelstad i Lofta har han vuxit upp. Där i de stora skogarna med yxa och såg fanns det gott om tid för ynglingen att så det tankar som mognat till skörd.

LC


Foto Hans Brandin
.

På ett enkelt vardagsspråk skriver Nils Ingvar om jordnära ting, om förälskelse, om årstiderna och om sådant som vi väl alla gått och drömt om.

”Kanhända är det någon som läser mina ord,
som förstår vad jag menat och tänkt.
Dikten som jag skrivit den är enkelt gjord,
något stort har väl den inte skänkt”.

ISBN 91 86436 14 7 - 1986
I denna lilla samling av dikter har jag, liksom i min tidigare bok Såningstid – Skördetid, velat samla livets alla ingredienser i en salig röra. Där finns upplevelser och tankar som inte bara är mina egna.
Kanske Du skall finns något som passar just Dig. Varsågod och välj bland minnen, längtan, ensamhet, nostalgi, livet och döden, ungdom, kärlek, samhällskritik, humor, allvar, glädje och sorg eller vad Du själv vill lägga in i det Du läser. Kanske ett stänk av folkvisa och skillingtryck.
Väl bekomme.

Låt mig citera Don Marquis:
Att ge ut en diktbok är som att släppa ett rosenblad i Grand Canyon och vänta på ekot.

ISBN 91 8643641 4 - 1990
Vid Rosornas Grind

- 1996

Vid Rosornas Grind
De djur och människor som jag har försökt att skildra, finns eller fanns inte i verkligheten men hade säkert sina motsvarigheter i levande livet.

Evad som gäller tankar och drömmar känner jag en viss samhörighet med dem, eftersom vi levde samtidigt några år på 1930-talet, då jag var i de yngre tonåren. Trots att åldersskillnaden ibland kunde vara stor hade vi många beröringspunkter.

Vad djuren beträffar har jag alltid undrat om deras intelligensnivå har varit större eller mindre än min egen. Det går kanske inte att jämföra på lika villkor? Men många djur, både vilda och tama, har blivit mina vänner för livet.

Var finns väl en mening så vacker som den.
Det var en gång, fastän länge se'n.
Det behöver ej vara en saga.
Det kan vara ett minne, min vän.

ISBN - 2000