FÖRFATTARE
Birgit Bergkvist Varierad produktion med
rötter i Tjusts norra skärgård
Anders Birgerson Från Tjusts norra skärgård
Bengt O Edberg Historiens vingslag över edsbruk
David Fjällrot Fiskarliv och skärgårdspoesi
Bengt Hjord Byhdeforskare
Helmer Ingbrand
Tjusts Båtsmanskompani
Nils Ingvar Vardagsnära dikter
Axel Isaksson Vår egen hembygd (Överum)
Roger Karlsson
Bland Småländska skär
biografi
Olof Möller Det forntida Tjust