AXEL ISAKSSON

Axel Isakson

Axel Isakson var en genuin Överumsbo, född på bruket år 1909. Hans föräldrar och deras förfäder har i generationer troget och yrkesstolt varit verksamma på Överums bruk.
Axel började efter avslutad skolgång, 14 år gammal, vid snickeriet på Överums bruk. Han drevs av en längtan att vidarutbilda sig och från 1934 till 1936 genomgick han dåvarande "Våsterviks Stads Lärlingsskola", föregångare till Västerviks Möbelsnickarskola. Efter yrkesskolan anställdes han som modellsnickare vid bruket.
Åren 1939 och 1960 studerade han vid slöjdlärarseminariet Nääs och fick därigenom behörighet som slöjdlärare och var från år 1954 och fram till sin pensionering verksam som slöjdlärare vid Överums grundskola.
Hembygden var honom mycket kär och när Överums Hembygdsförening bildades var han en av eldsjälarna inom föreningen.
Axel var en skrivande man med ett stort histoneintresse som förstod vikten av att nedteckna det han kände till om gångna tider. Detta har resulterat i utgivning av en tidigare bok om Överum och en om Överums herrgård samt ett stort antal dikter som ännu inte publicerats. Under många år var han Västerviks Demokratens ortsredaktör och undertecknade sina artiklar med 'Isak'. Under sina sista år arbetade han med att omarbeta sin tidigare bok "Vår egen hembygd".
Manus låg klart för tryckning vid hans bortgång 1987 och med hjälp av hans hustru Greta Isakson är materialet nu sammanställt till, som vi hoppas, en trevlig läsning om bygden.

Löckerum i maj 1989 Olof Möller

.