BENGT HJORD

Bengt Hjord, stockholmspojken som gifte sig med en västerviksflicka och blev FörTjust

STEGEHOLMS SLOTT byggdes för över sexhundra år sedan. Dess tillkomst under senare delen av 1300-talet var ett led i att utöka kungamaktens ställning i riket. Tidpunkten anses vara någon gång kring kung Albrekts av Mecklenburg trontillträde på 1360-talet. Stegeholms öden har alltid varit starkt förknippade med Västerviks stad. Slottet var ju en gång själva förutsättningen för att det gamla Västervik längst in i Gamlebyviken, nuvarande Gamleby, flyttade till sitt nuvarande läge i slottets omedelbara närhet vid inloppet till viken. Det skedde 1433.
1 krig och fred var slottet länge ett viktigt fäste i riket. En tid var det bland de starkaste borgarna i landet. Omfattande belägringar; brand och förstörelse har drabbat slottet vid några tillfällen, men det byggdes åter upp och kom under 1500- och 1600-talen att utgöra centrum för två grevskap.
År 1677 ödelades slottet för sista gången, samtidigt med att hela Västervik lades i aska vid danskarnas angrepp mot staden. Alltsedan dess, i över trehundra år; har Stegeholm legat i ruiner. Men också ruinen har en intressant historia. Än i dag står grundmurarna kvar på Slottsholmen intill Västervik som ett monument över det gamla slottet liksom över staden och dess historia. Men under många decennier var ruinens existens ifrågasatt och hotade att helt försvinna ur stadsbilden.
Den här boken skildrar det historiska förloppet genom slottets och ruinens mer än sexhundra år. Den ger detaljerade bilder av dramatiska händelser och beskriver slottets utseende och beskaffenhet vid olika tidpunkter under de sexhundra åren, byggda på noggranna studier av de historiska källorna.


© Bengt Hjord 2001
Förlag: Erik Hultgrens bokhandel AB
Tryckt hos AB Primo, Oskarshamn 2001
ISBN 91-630-9720-6


Hälsningar från Västervik, som utkom 1998, är en sammanställning av 188 vykort ur Hasse Karlssons samlingar med en historiebeskrivning till varje bild.


BENGT HJORD har forskat i Tjustbygdens och Västerviks historia mer än 20 år och har under lika lång tid publicerat en rad artiklar och böcker om bygden.

Av Bengt Hjord har även utgivits:

Fotografer i Västervik på 1800-talet, Tjustbygden 2001.
Parykker (tillsammans med Evelyn Jensen), Oslo 1998.
Litteratur om Tjust, 1996.
Alf Åberg. Tryckta skrifter, 1991
Prisy. Användarhandbok för produktionsplaneringssystem inom Sveriges Television, 1990
Sune Garpenby. Tryckta skrifter, 1986.
De första trycken från Ekblads tryckeri, 1985.
En bokbindares inträde i Västerviks borgerskap, 1985.
Handbok i perukmakeri för teater; film och television, 1981 (ny uppl 1997, 2000).
.