BENGT O EDBERG

Sid 1 Sid 2

Edberg skriver:
Om en bygd och dess människor handlar denna bok. Den vill, utan att göra anspråk på att vara fullständig, spegla ett samhälle, hur det en gång började och hur det ser ut idag.
Hur orten industrialiserades, först som järnbruk och sedan som pappersmassefabrik. Hur människorna levde. Hur orten, bygden och socknen utvecklades och förändrades. Industrin har naturligtvis haft stor betydelse för bygden och människorna i Edsbruk. Men här finns också fritiden, glädjen och gemenskapen.
När massafabriken hösten 1991 tystnade så upphörde också den livsnerv som under århundraden dragit genom dalgången i det fagra Tjustlandskapet. Idag är det tyst och stilla. Det är inte bara lukten (om vilken någon myntade: "Det luktar pengar!") som försvunnit. Edsbruk blir aldrig mer sig likt. Trots allt minns jag ett "konstverk" i "bölet" (arbetarnas matsal) med en ihopsjunken sittande gubbe och med texten: "Resignera inte. Kämpa!"
Glöm inte de orden, kära edsbor.

Edsbruk
Ett samhälles uppgång och fall
eller
Historiens vingslag över edsbruk

av Bengt O Edberg

Eget förlag: 0493-51867
edbolof@swipnet.seBengt O Edberg
.