Maud Sandström, Ytterby

GE MIG VÅGORNAS RO
är "minnen från då och tankar nu".
Birgit Bergkvist och Maud Sandström, två flickungar i Tjust skärgård, var alltid beroende av båtar och att ro var lika viktigt som att kunna gå.
När de gifte sig blev de båda bosatta i Dalarna och började arbeta tillsammans.
De är starkt präglade av sin uppväxt i Tjusts norra skärgård men deras sätt att skriva skiljer sig mycket.

Maud diktar med värme och humor och ibland på sin barndoms Tjustdialekt så som den talades på Värmansö.


.