OLOF MÖLLER

FÖRORD

"Det forntida Tjust" är en populärvetenskaplig berättelse om forntiden i Tjust.
Tjustbygden är med sina ca 7 000 registrerade fornlämningar ett av sydsveriges fornlämningstätaste områden.
Boken har tillkommit som en "biprodukt" av ett avhandlingsarbete i arkeologi, där Tjust är ett av de undersökningsområden jag arbetar med.
Jag har i denna bok inte detaljerat beskrivit något av de många intressanta fornlämningsområdena, då ännu en bok är under arbete, där ett femtiotal intressanta platser sockenvis kommer att beskrivas.
"Det forntida Tjust ger istället en bred översikt över fornlämningarna, fynden, de arkeologiska undersökningarna samt bygdens utbredning m.m.
Avsnitten om de arkeologiska undersökningarna, gör inte anspråk på att vara fullständiga, då det i många fall endast föreligger fyndlistor och preliminära rapporter över företagna undersökningar.

Löckerum våren 1983 Olof Möller

.