Helmer Ingbrand
.
"Tjusts båtsmanskompani" gavs ut år 1967 året efter författarens död. Den är ett monument över en vederhäftig och flitig forskare.
Omslagsbilden visar båtsmansstugor utmed Båtsmansgatan.

Länk till Tjusts båtsmanskompani


Utgiven på Ekblads tryckeri år 1967
Verner Ingbrand kom från Odensvi. På Uddevalla, en ö i Yxnern, drev han ett litet jordbruk innan han flyttade till Snörum där han bodde i ett litet hus med rum och kök. Sex barn fick han. Helmer var yngst och 15 år då Verner dog år 1918 i Spanska sjukan.


Helmer Ingbrand är född i Snörum i Locknevi 1902-08-28, d 1966.
Han blev lantbrevbärare i Locknevi i 24 år 1902 - 1966.

* Hardy f 1930
** Åke
*
** Lars