.
DETTA ÄR HISTORISK DOKUMENTATION OM LOFTA SOCKEN
ÅR 2003, SOCKNENS LIV OCH UTVECKLING.
UPPDATERAS EJ

Lore Nynnell
har sin verksamhet i
Backstugan - Nygård
Här några alster ur hennes produktion.

GÅ TILL: Sid 1, Sid 2

GÅ TILL: Sid 1, Sid 2