SEKRETESS
Jag fick en fråga:
"Får en webmaster på en sida där man har personlig inloggning med användarnamn och lösenord, gå in och läsa medlemmars privata konversationer?"


Det är intressant. Juridiken är svårtolkad, men det saknar betydelse för de flesta. Jag har aldrig betraktat Internet och e-mail (banksäkra dokument undantaget) annat än som vykort ungefär, som alla kan läsa. Och som alla som vill läser.

Man måste se det här från den praktiska sidan. Det går inte att hindra många personer, främst databasoperatörerna, att ha insyn och se vad som finns i databaserna och på domänerna. Och man kan inte heller veta om någon tittat. Blir det problem med läckor efteråt är det nästan omöjligt att avgöra vem som är källan.

Slutsats: Betrakta aldrig det som finns på Internet och i e-mail som säkert såvida du inte själv kryptetar innehållet.

Hälsningar
Lars Cornell
Jämför:
Några på Folkpartiet dömdes till Intrång på Socialdemokraternas websidor. Jag tycker domen är fel. Det som hände kan jämföras med att de hade en nycket till ett hus. Nyckeln var inte stulen, de hade fått den av en som bodde i huset. De gick in, såg sig om och gick sedan ut igen.

Ett försäkringsbolag säger i ett sådant fall att man inte ger någon ersättning (även om föremål försvunnit), det betraktas inte som stöld av försäkringsbolaget.