Up-to-date 1999-07-07

YXERED och TOTEBO

ÅRTAL i
YXERED och TOTEBO

1740 tal Stephan Klingspor, som ägde Toverum, anlade en masung vid Yxerns norra ände. Den var baserad på sjömalm som utvanns till 1871.
1749 Totebo pappersbruk grundas av lieutnant Fromholt Ankarstierna och drivs till 1880.
1779 Totebo köps av Edward Montgomery som anlägger ett tegelbruk. Gladhammars kyrka är 1886 byggd av Totebotegel som hade god kvalitet. Tegelbruket rivs 1910.
1780 Hjorteds kyrka färdig. Den ersatte en kyrka från 1200-talet
1800 tal Tullkvarn fanns i Yxered sedan 1500-talet. Skvaltkvarn byggdes vid Hässeltull i början av 1800-talet. År 1860 byggdes en kvarn vid Nykvarn. År 1952 upphörde driften.
1800 tal Under 1800-talet och fram till 1929 drevs ett tegelbruk i Yxered. På åns motsatta sida låg en såg byggd 1906 och i drift till branden 1934.
1813 ca Eric Hässelman avsåg att starta ett pappersbruk i Yxered men avled.
1821 maj Kvarnen i Yxered brinner. Den byggs upp igen och drivs till 1949 - se do.
1860 Bränneri fanns i Hässeltull från 1770-talet till ca 1860.
1870 År 1864 beslutade man att bygga skola i Yxered. Den revs 1901 och ersattes med ny år 1903 som byggdes om 1928 och 1957.
1879 nov Järnvägen Hultsfred - Jenny öppnas, den är 66 km lång. År 1949 förstatligas den.
1880 tal Garveri vid Strömstad drevs av familjen Österman fram till 1930-talet.
1886 Gladhammars kyrka byggs.
1890 Nykterhetslogen Yxereds Fäste var verksam till 1920.
1892 Ett spinner i anlades vid Kilströmmen av Karl Wester. Det brann vid sekelskiftet men byggdes åter upp och drevs till 1964. Nära spinneriet drevs en kättingsmedja till 1940.
1900 tal Timmer flottades till Solstadström och Blankaholm genom rännor från Tibbhult och Yxered till ca 1930.
1903 Kvarnen i Totebo har funnits i hundratals år. C F Andersson-Fritz arrenderar 1903 kvarnen som han senare köper och driver till 1919 då han avlider.
1907 05-24 Strejk på Totebo gård resulterar i att arbetstiden sänks till tio timmar dagligen.
1910 Totebo gård säljs till Blankaholms sågverk som 1921 överlåter gården på Meta AB som 1924 säljer till Carl Johan Larsson från Tuna. Se 1947
1918 Brevbärning från Totebo till Tibbhult började 1918.
1918 maj Carl Stern kommer till Yxered och tar över kvarndriften samt bygger det första kraftverket som förser Yxered, Tibbhult, Höckhult och Hultserum med ström. Totebo fick elkraft på 1940-talet. Eldistributionen övertogs av Finsjö Kraft år 1937 och övergick sedemera till Sydkraft. I Totebo finns endast fyra hus, Yxered är betydligt större.
1919 Höganäs / Totebo ägdes av Gustav Fritz och byggs av byggmästare Albin Fritz.
1919 'Larssönerna' kom till Totebo och köper kvarnen som rivs för att ge plats åt en hjulfabrik. Vattenfallet och järnvägen gjorde det lämpligt att flytta Virums Hjulfabrik, som hade startats 1911, till Totebo.
1922 En idrottsförening bildas i Yxered. Föreningen bygger dansbana 'Syndahuset' med premiär annandag jul 1927.
1923 Torpen under Totebo friköptes.
1924 Telefon inrättades i Solbacka i Yxered.
1928 Totebo industrier börjar tillverka radiolådor. År 1938 är produktionen 60000 lådor, halva Sveriges behov, och antalet anställda ca 300 som minskade till 185 år 1970. Eld förstör fabriken 1942. Den byggs upp och drivs till 1982 då det blir konkurs. Under 1050-talet startar tillverkning av TV-lådor och 1964 bokhyllor för IKEA.
1928 Ivar Renholm öppnar affär i drängstugan på Totebo gård. Det var en filial till hans affär i Hjorted. År 1933 övertal C.J. och Emil Larsson butiken som drivs till 1936 (se do).
1928 Axel och Ebba Andersson öppnar diversehandel i Skogsborg mittemot Blägda stationshus.
1930 Den sista bogserbåten, Lockne, på Yxnern tas ur drift. Den användes till både transporter och nöjesturer.
1931 Skolhälsovård införs i Mörtfors och 1935 kommer skoltandvård. År 1937 får barn i Yxered som har mer än 5 km skolskjuts. År 1941 kommer fria läromedel och 1951 skolbespisning.
1932 Den första telefonväxeln installeras i Höganäs. Den sköttes av Valborg och Anita Fritz. År 1955 och 1957 automatiserades stationen. Telefonväxel installeras i Skogsborgs diversehandel. Den flyttas till Krogsfall 1937.
1934 Damorkestern Gold Diggers slår publikrekord på Yrereds dansbana.
1936 C.J. och Emil Larsson bygger huset där brukshandeln inrättades. Tage Lundberg köper affären 1947 och driver den till 1949 då Arne Lönn och Allan Lindén tar över. De drev också charkuiteributiken Totebo Livsmedel på Hagavägen. År 1955 köper bröderna Svensson affärerna och säljer 1967 till Handelskompaniet i Vimmerby. Afären drivs till nyåret 1996.
1936 Henman Karlsson hade cykelaffär i Yxered men flyttade till Högtomta 1936. Den stängde 1969.
1937 Cykelloppet 'Yxern runt' som startade 1925 upphör.
1938 Totebo elektrifieras.
1939 Tältbio hölls på Årena från 1920-talet till 1939. Då startar Carl-Eric Carlsson Svea-Bio och visar 1500 filmer fram till 1965.
1939 Totebo Idrottsförening bildas och fotbollsplan invigs 1949.
1940 tal Totebo Industrier köper Totebo gård.
1940 tel Konsum öppnar affär i Solhem som drivs till 1966. Cafe och bageri har funnits vid Solhem från 1930-tal till 1970-tal.
1943 Ett södergående godståg kolliderar med en dresin vid Totebo. Banvaktaren Erik Johansson-Flink dödas.
1944 Badhus byggs i Yxered. Badhusöreningen upphörde 1986.
1945 Totebo Vattenverk AB bildas för att ordna vatten och avlopp i Totebo. Pumphus byggs 1955.
1947 Två rälsbussar kolliderar nära Bränneblägda / Totebo. Två omkommer och ca tjugo skadas.
1947 Totebo gård köps av Totebo Hjulfabrik som ombildas till AB Totebo Industrier med Valter Larsson som innehavare. Stora salen hyrs ut som skollokal. År 1952-05-20 brinner byggnaden ned.
1949 Kvarnen i Yxered brinner 1922 och 1949 och läggs då ned. En trämjölfabrik ordnas i kvarnen under 1940-talet. Det användes som fyll i bakelit - vårt första plastmaterial.
1950 Järnvägsviadukt i Totebo byggs. Vägen mellan Hjorted och Totebo byggs 1958.
1953 Centralskolan i Hjorted blir klar och fyra byskolor läggs ned.
1955 Totebobostäder bygger hus med 14 lägenheter, samlingslokal och läkarmottagning.
33 Toteboskolan blir färdig. Hjorted sparbank hade nekat lån. Efraim Nilsson åkte till Stockholm och fick lån av ett försäkringsbolag.
1962 Stiftelsen Totebobostäder bygger hyreshuset som även inrymde affär. Den affären övertas 1968 av Ingemar Nilsson och därefter Alexander Gasparini till 1989 (se do). Kiosk öppnas 1953 och flyttas till hyreshuset 1962 där den drivs till 1981.
1962 Yxeredskolan upphör. Den är nu bygdegård.
1968 Järnvägstationen i Totebo stängs. Godstrafiken på järnvägen mellan Hultsfred och Gunnebo läggs ned 1978.
1982 Totebo Industrier går i konkurs och rekonstrueras med 41 anställda som ökar till 80 år 1985 och 175 år 1994.
1986 Nordöstra Smålands Missionsförening i Yxered och Tibbhult startade på 1800-talet och slogs samman 1930. Den upphörde 1986.
1988 Gunilla Johansson driver kiosk i Totebo till 1994.
1989 Hans Källgren kom till Totebo 1981 och övertar butiken efter Gasparini.
1998 Annica Tornéus skriver boken 'En skrift om Totebo och Yxered'
Från den är mycket av materialet till årtal i Hjorted är hämtat.
1999 03-03
För rättelser och tillägg kontakta laco@telia.com