Valdemarsviks historia 
ÅRTAL I VALDEMARSVIK
Se även årtal i de olika socknarna
ÅRTAL I TJUST

Årtal Under årtal Händelse
1987
Bron över Edsviken vid Skepsgården byggdes.
1971 01-01 Tjust-Eds kommun upplöses. Tryserum och ÖEd läggs samman med Valdemarsvik och länsgränsen flyttas. Mer HÄR
1958
Ö Ed Kyrka brann. Ny byggdes 1960.
1950
V Ed, Ö Ed och Tryserum bildar Tjust-Eds kommun.
1884
Östra Ed bildas. Se 1607
1870 ca Lundbergs garveri och läderfabrik utvecklas kraftigt till 600 anställda. Det lades ned 1960 till följd av att man inte lyckades förändra sig med tidens krav.
1857
Friherre Carl Raab köper Fågelvik i Tryserum.
1850 ca Ett kopparverk byggs vid Vammarsmålaån för att ta hand om kopparmalm som bröts på Fångö. Det lades ned efter några tiotals år.
1798
Gustav Horn är den siste i sin ätt. Han dör 1798 och begravs under nya kyrkans kor vid sidan av 22 kistor som förs dit från gamla kyrkan.
1784
Grunden till Tryserums nya kyrkan lades 1782 och invigning hölls juldagen 1784. Kyrkan restaurerades 1886, 1929, 1951 och 1972. Storklockan gjöts i Norrköping 1754 och lillklockan 1840. Orgeln från 1700-talet renoverades 1968.
1784
Under 1700-talets mitt börjar man planera för en ny kyrka i Tryserum. Greve Gustav Horn är pådrivande och grunden läggs 1782. Den nya kyrka invigs juldagen 1784.
1740
I början av 1700-talet har Tryserums gamla kyrka svåra skador. Västra gaveln byggs om och ännu en reparation görs 1739-43 och man planerar en tillbyggnad.
1660 ca Tryserums kyrka och ett klockspel på kyrkogårdens västra del brann 1660 men byggdes åter upp. En stor renovering genomfördes 1739-1743 då kyrkan fck sin nuvarande orgel, byggd av Wistenius i Linköping. Kyrkan rivs ca 1820. Ruinen restaurerades 1961-65.
1630 -tal Valdemarsvik blir en marknadsplats.
1607
Eds träkapell byggs. Sanktioneras 1619 och blir 1884 Östra Ed. En kyrka byggs 1785. Se 1958
1598
Den polska kungen Sigismund landsteg i Baresund med 27 skepp soldater för att slåss mot sin farbror Hertig Karl.
1575
Jöran Eriksson dör och Fogelvik ärvs av sonen Nils Gyllenstierna.
1543 mars Dackeupproret riktade sig mot dyrtider, tyskstyre och protestantismen. År 1542 ödeläggs Fogelviks fästning mfl av upproriska bönder. I slaget i Virserum 1543 skadades Nils Dacke allvarligt.
1383
Ortsnamnet Wammar nämns i ett pergamentsbrev från Borkhults arkiv år 1383 och skrevs då ”Wagmare”. Valdemarsviken hette förr Vammarsviken som omvandlades till Valdemarsvik.
1341
Tryserum omnämns första gången som Trisrum av try (en växt) och rum (öpppen plats).
1290 ca Tryserums gamla kyrka byggs.
1027
I Baresund i Gryts skärgård möttes kund Amund Olofsson och den norske kungen Olof den helige efter ett slag i Helgeån.