VÄSTRA EDS SOCKEN
Omfattade då även Östra Ed

Rote nr 18
Manskap:
1735 Peter Jungfru, 23 år. Avsked 1750.
1750 Erik Jungfru, 17 år. Avsked 1772.
1772 Erik Jungfru, 25 år. Borta i ryska kriget 1790. Krigsfånge, ej avhörd. *)
1791 Per Jungfru, 26 år. Avsked för kroppssvaghet 1809.
1809 Nils Jungfru, 22 år. Död den 16 april 1823.
1823 Anders Jungfru, 21 år. Korpral. Avsked genom legohjälp 1841.
1841 Carl Jungfru, 20 år (1852 namnet ändrat till Härnström). Död den 17 augusti 1853.
1853 Carl-Otto Härnström, 22 år. Artillerist. Avsked på egen begäran 1867.
Sig troget och ärligt förhållit.
1867 Per Johan Härnström, 30 år. Transport till Reverum-Trosta rote nr 41 den
25 mars 1880. Han fick där namnet Ljunggren.
1880 Johan Alfred Härnström, 21 år. Avsked den 6 november 1886.
Vakant.
*) Erik Jungfru återkom från fångenskapen i början av 1790-talet, varefter han omedelbart rymde och blev borta för alltid.

Rote nr 19 Manskap:
1724 Hartvig Lock, 20 år. Borta i ryska kriget 1742.
1742 Johan Lock, 18 år. Avsked 1763. Roten vakant i 4 år.
1767 Måns Lock, 43 år. Avsked 1781 för skada i vänstra handen och knät.
1781 Petter Lock, 30 år. Avsked 1808, 57 år gammal.
1808 Mattias Lock, 20 år. Avsked på egen begäran 1845, 57 år, 37 tjänsteår.
1845 Johan Lock, 24 år. Avsked den 4 augusti 1853.
1853 Anders Lock, 22 år. Död den 27 oktober 1858.
1859 Anders Gustav Lock, 25 år. Artillerist. Avsked den 12 augusti 1889.
Vakant.

Rote nr 20 Manskap:
1721 Måns Enegren, 18 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Anders Enegren. Död i november 1756 av feber i Göteborg.
1756 Jan Enegren. Stupad på skeppet Pommern under pommerska kriget 11 juni 1760.
1761 Lars Enegren, 26 år. Borta i ryska kriget 1789.
1789 Nils Enegren, 24 år. Avsked 1808.
1808 Johan Enegren, 22 år. Omkommen i finska kriget samma år.
1809 Jan Enegren, 23 år. Avsked på egen begäran 1842, 56 år, 33 tjansteår.
1842 Erik Enegren, 23 år. Avsked för ålder och bråck 1877, 58 år, 35 tjänsteår.
1877 Anders Enegren, 23 år. Avsked den 24 februari 1886.
1886 Anders En, 20 år (namnet ändrat 1886). Avsked den 11 maj 1889.
Vakant.

Rote nr 21 Manskap:
1727 Bengt Sjöman, 22 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1742 Anders Sjöman. Stupad i pommerska kriget i maj 1757.
1757 Carl Sjöman, 30 år. Avsked 1777.
1778 Johan Sjöman, 18 år. Avsked 1808.
1808 Johan Sjöman, 25 år. Avsked på rotens begäran som fallandesjuk 1809.
1809 Peter Sjöman, 30 år. Avsked 1812.
1812 Per Sjöman, 25 år. Avsked 1827.
1827 Per Sjöman, 32 år. Avsked för ålder 1862, 67 år gammal, 35 tjänsteår.
1863 Otto Sjöman, 27 år. Avsked för ålder 1897, 61 år gammal, 34 tjänsteår.

Rote nr 22 Manskap:
1716 Jöns Verner, 18 år. Avsked 1740 för skada i höger arm.
1740 Anders Verner, 32 år. Avsked 1747.
1747 Jakob Verner, 21 år. Under pommerska kriget död i barackerna den 19 november 1758.
1759 Nils Verne, 27 år (namnet ändrat 1759). Död å Karlskrona sjukhus den 4 juni 1772.
1773 Nils Verne, 20 år. Borta i ryska kriget 1789.
1789 Per Verne, 18 år. Avsked 1807.
1807 Lars Verne, 23 år. Avsked 1831.
1831 Johan Verne, 28 år. Arresterad i Kalmar 1837 på tio år.
Återinsatt i tjänsten 1847. Död den 4 april 1848.
1848 Lars Verne, 22 år. Avsked den 25 maj 1880, 54 år, 32 tjänsteår.
1880 Johan Verne, 22 år. Deltog i Vanadis' världsomsegling 1883-85. I tjänst efter 1907.

Rote nr 23
Reservisten Flög blev fånge i Ryssland 1790 och sedan ej avhörd.
Manskap:
1711 Gustaf Lindkvist, 15 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Håkan Lindkvist, 28 år. Död i landsorten den 14 september 1768.
1769 Esaias Lindkvist, 21 år. Avsked 1808, 60 år gammal, 39 tjänsteår.
1809 Hans Lindkvist, 25 år. Avsked 1832.
1832 Nils Lindkvist, 26 år (svärdsmedaljör?). Avsked 1862, 56 år, 30 tjänsteår.
1863 Otto Lindkvist, 19 år. Avsked den 19 juni 1875.
1876 Adolf Lindkvist, 25 år. Avsked den 17 september 1877.
1877 Gustav Lindkvist, 26 år. Avsked den 12 februari 1883.
1883 Carl Lindkvist (ålder ej angiven). Avsked den 15 maj 1886.
1886 Jonas Gottfrid Lindkvist, 19 år. Avsked den 27 juli 1905.

Rote nr 24 Manskap:
1704 Lars Gök, 20 år. Avsked 1742, 58 år gammal, 38 tjänsteår.
1742 Johan Gök, 21 år. Avsked 1763. Ofärdig i höger arm samt oduglig.
1767 J akob Gök, 31 år. Avsked 1778.
1778 Jarl Gök, 22 år. Avsked för fallandesot 1795. Roten vakant i 14 år.
1809 Petter Gök, 25 år. Avsked 1831.
1831 Carl Gök, 20 år. Avsked den 22 juni 1865.
1865 Johan Gök, 26 år. Avsked den 17 augusti 1873.
1873 Clas Gök, 25 år (1882 namnet ändrat till Sundman). Avsked 2 maj 1907.
Vakant.

Rote nr 25 Manskap:
1714 Erik Lång, 18 år. Avskedad av roten för ohederlighet 1740.
1740 Carl Lång, 22 år. Borta i ryska kriget 1741.
1742 Jakob Lång, 19 år. Avsked 1754.
1754 Per Lång, 30 år. Avsked 1789, 65 år gammal, 35 tjänsteår.
1790 Petter Lång, 22 år. Avsked 1812.
1812 Bengt Lång, 18 år. Korpral 1837. Avsked 1842.
1842 Peter Lång, 24 år. Avsked 1861.
1861 Carl Lång, 22 år. Sjukvårdsmatros. Avsked den 15 maj 1886.
1886 Gustav Lång, 17 år. Avsked för sjukdom 1897. Väl sig skickat.
Vakant.

Rote nr 26
Reservisten Anders Frisk undergick dödsstraff för tidelagsbrott i augusti 1762.
Manskap;
Anställningstid och ålder ej angiven för Sven Menlös, som fick avsked 1738.
1739 Nils Menlös, 48 år. Avsked 1748.
1748 Lars Menlös, 30 år. Avsked 1779, 61 år gammal, 31 tjänsteår. Roten vakant i 20 år.
1799 Lars Menlös, 20 år. Avsked 1813.
1813 Peter Menlös, 28 år. Avsked på egen begäran 1837.
1838 Carl Menlös, 25 år (1852 namnet ändrat till Holm). Avsked den 23 juli 1868.
1868 Henrik Holm (ålder ej angiven). Död den 7 juli 1871.
1872 Carl Johan Holm, 18 år. Avsked för lungsot 1877.
1877 Carl Holm, 28 ån Avsked den 11 juni 1886.
1886 Carl Emil Holm, 18 år. Död den 22 november 1888.
Vakant.

Rote nr 27 Manskap:
1735 Lars Eneman, 20 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Jöns Eneman, 19 år. Avsked 1758.
1758 Carl Eneman, 24 år. Avsked 1763 för skada i vänstra benet.
1763 Anders Eneman, 42 år (reservist). Lam i högra foten, kasserad 1767.
1767 Nils Eneman, 25 år (1791 namnet ändrat till Edman). Avsked 1799.
1799 Sven Edman, 27 år. Avsked 1829.
1829 Lars Edman, 32 år. Avsked på egen begäran 1837.
1837 Nils Edman, 30 år. Död den 28 mars 1855.
1855 Anders Edman, 19 år. Avsked den 4 maj 1892.
Vakant.

Rote nr 28
Manskap:
1711 Jon Boja, 22 år. Avsked för ålder 1740, 51 år gammal.
Fel på hörseln, som han fått vid skeppet Rigas sänkning
samt redan 1715 på skeppet Verden under strid.
1740 Lars Bom. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Måns Boja. Död av återfalisfeber i barackerna i Göteborg den 19 juli 1756.
1756 Bengt Boja. Stupad i Pommern i april 1757.
1757 Måns Boja, 27 år. Sårad i ryggen under pommerska kriget. Avsked 1763.
1763 Per Boja, 27 år. Död i landsorten i november 1766. Roten vakant i 7 år.
1773 Jakob Boja. Borta i ryska kriget 1788-90.
1791 Samuel Boja, 18 år. Korpral. Avsked 1832, 59 år, 41 tjänsteår.
1832 Nils Boja, 22 år. Avsked den 25 juli 1848.
1848 Lars Boja, 25 år. Ogillad för dövhet, avsked samma år.
1848 Nils Johan Boja. Avsked 1856.
1856 Nils Petter Boja, 17 år. Avsked den 23 juli 1868.
1868 Carl Fredrik Boja, 25 år. Död den 10 oktober 1900, 57 år, 32 tjänsteår.
Vakant.

Rote nr 29 Manskap:
Anställningstid och ålder ej angiven för den förste båtsmannen Örn. Avsked 1716.
1716 Mattias Örnfjäder, 24 år. Avsked 1747.
1747 Nils Örnfjäder, 35 år. Avsked den 27 mars 1761.
1761 Per Örnfjäder, 33 år. Sårad i ponimerska kriget 1762. Avsked 1763. Vakant i 6 år.
1769 Lars Örnfjäder, 32 år. Borta i ryska kriget 1790. Roten vakant iis år.
1808 Simon Örnfjäder, 26 år. Avsked för ålder 1842, 60 år, 34 tjänsteår.
1842 Lars Örnfjäder, 23 år. Avsked 1855.
1855 Nils Örnfjäder, 23 år. Avsked den 15 maj 1869.
1870 Gustaf Örnfjäder, 28 år. Avsked den 26 november 1880.
1881 Carl Johan Örnfjäder, 22 år. Deltog i Vanadis' världsomsegling 1883-85. Avsked 1893.
Vakant.

Rote nr 30 Manskap:
1717 Jöns Block, 19 år. Avsked 1747.
1747 Per Skiva, 23 år. Avsked 1763. Döv, svag och bräcklig.
1763 Nils Skiva. Fyra fingrar på vänster hand lama, kasserad 1767.
1767 Nils Skiva, 26 år. Borta i ryska kriget 1790.
1790 Sven Skiva, 20 år. Avsked 1808.
1808 Gustav Skiva, 20 år. Borta i finska kriget 1809.
1810 Anders Skiva, 24 år. Avsked 1834.
1834 Olof Skiva, 20 år. Avsked 1855.
1856 Lars Skiva, 23 år. Avsked för ålder den 2 juli 1887, 54 år gammal, 31 tjänsteår.
Redligen och väl sig skickat.
Vakant.