TJUSTS BÅTMANSKOMPANI

TRYSERUMS SOCKEN

Rote nr 1
- Manskap:
1714 Sven Trysberg, 21 år. Avsked 1740 för mistade fingrar å höger hand.
1740 Grels Trysberg1 24 år. Som obefaren ej godkänd. Avsked 1741.
1741 Jöns Trysberg, 41 år. Tidigare tjänstgjort som fördubbling för roten sedan 1719.
Vid mönstringen uppgives vara med greve Horns jakt till Stockholm. Avsked 1747.
1747 Nils Trysberg, 31 år. 61 år gammal, 30 tjänsteår vid avsked 1777.
1779 Anders Trysberg, 20 år. Borta i ryska kriget 1790.
1790 Lars Trysberg, 24 år. Avsked 1808.
1808 Anders Trysberg, 23 år. Avsked 1839.
1839 Anders Trysberg, 23 år. Död den 1 maj 1876.
1876 Johan Trysberg, 21 år. Deltog i Vanadis' världsomsegling 1883-85.
Avsked den 19 april 1898.
Roten satt å ständig vakans.

Rote nr 2 Manskap:
1716 Hans Falk, 18 år. Avsked 1743.
1743 Gustav Vefling, 20 år. Avsked för bråck 1763.
1766 Anders Vefling, 30 år. Avsked 1778.
1778 Måns Vefling. Död den 24 oktober 1779.
1780 Samuel Vefling, 25 år. Borta i ryska kriget 1788.
1788 Carl Vefling, 21 år. Borta i finska kriget 1808.
1808 Nils Vefling, 26 år. Avsked 1831.
1831 Nils Vefling, 35 år. Avsked för bråck 1837.
1838 Jan Vefling, 31 år. Avsked den 13 september 1854.
1854 Anders Vefling, 19 år. Avsked för ålder 1893, 58 år gammal, 39 tjänsteår.
Redligen i tjänst sig skickat.
Vakant.

Rote nr 3 Manskap:
1700 Sven Bråttom. Avsked 1716.
1716 Ols Bråttom, 22 år. Borta under ryska kriget 1742.
1742 Olof Bråttom, 24 år. Avsked den 15november 1769.
1770 Anders Bråttom, 42 år. Avsked 1778.
1778 Anders Bråttom, 24 år. Avsked för faliandesot samma ar.
1778 Anders Bråttom, 25 år. Avsked 1780.
1780 Anders Bråttom, 25 år. Borta i ryska kriget 1789. Krigsfånge, avskriven.
1790 Anders Bråttom, 23 år. Avsked 1815.
1815 Carl Bråttom, 22 år. Avsked 1820.
1820 Anders Bråttom, 30 år. Avsked den 25juli 1848, 58 år, 28 tjänsteår.
1848 Anders Bråttom, 21 år. Artillerist. Avsked för ålder 1882,55 år gammal, 34 tjänsteår.
Uppfört sig redligen och väl.
1882 Carl Viktor Landerdahl, 24 år. (Namnändring 1882.) Avsked för
sjuklighet 1893. Skäligen väl sig skickat.
Vakant.

Rote nr 4 Manskap:
1700 Hans Grå, 20 år. Avsked 1744, 64 år gammal, 44 tjänsteår.
1744 Bengt Grå, 26 år. Avsked 1773 för skada i pommerska kriget 1757-62.
1773 Bengt Grå, 19 år. Avsked på rotens begäran 1799.
1799 Olof Grå, 22 år. Avsked 1832, 55 år gammal, 33 tjänsteaår.
1832 Anders Grå, 23 år. Avsked den 9 september 1847.
1848 Anders Grå, 33 år. Avsked den 14 juli 1860.
1860 Carl Magnus Grå, 20 år. Avsked 1895, 55 år gammal, 35 tjänsteår. Redligen sig skickat.
Vakant.

Rote nr 5 Manskap:
1715 Mats Gråberg, 25 år. Avsked 1740 för att hans vänstra käkben är avtaget,
varför han sig ej kan föda. Roten vakant i 7 år.
1747 Petter Gråberg, 31 år. Död å amiralitetssjukhuset den 18 mars 1772.
1773 Hans Gråberg, 45 år (kom från reserven). Avsked 1778.
1778 Nils Gråberg, 26 år. Borta i ryska kriget 1789.
1789 Lars Gråberg, 53 år (reservist). Avsked 1795 därför att vänstra nyckelbenet
är avslaget. Roten vakant i 4 år.
1799 Lars Gråberg, 23 år. Avsked 1825.
1825 Hans Gråberg, 27 år. Avsked 1839.
1840 Johan Gråberg, 27 år. Död den 31 maj 1848.
1848 Anders Gråberg, 25 år. Avsked för ålder 1882, 59 år gammal, 34 tjänstear.
Uppfört sig utmärkt väl.
1882 Carl-August Gråberg, 21 år. Avsked den 24 januari 1893.
Vakant.

Rote nr 6 Manskap:
1720 Per Fogel, 20 år. Borta under ryska kriget 1741-42.
1743 Per Fågel, 36 år. Avsked 1753.
1753 David Fågel, 28 år. Avsked för bräcklighet 1763.
1764 Benjamin Fågel, 40 år (reservist). Avsked 1788, 64 år gammal.
1788 Per Fågel, 21 år. Avsked 1827, 60 år gammal, 39 tjänsteår.
1827 Anders Fågel, 23 år. Avsked 1855.
1855 Nils-Petter Fågel, 27 år. Avsked 1857 för liderligt och oförbätterligt leverne.
1857 Frans Fågel. Rymd 1866.
1866 Carl-Gustaf Fågel, 22 år. 1867 kasserad på rotens begäran som opålitlig.
1867 Oskar Fågel, 28 år. Avsked den 28 mars 1900, 61 år, 33 tjänsteår.
Vakant.

Rote nr 7 Manskap:
1699 Lars Svan, ålder ej angiven. Avsked 1739.
1739 Clas Svan, 22 år. Avsked 1748.
1748 Nils Svan, 30 år. Död i pommerska kriget den 4 december 1758.
1759 Måns Svan. Död i pommerska kriget den 31 december 1759.
1760 Anders Svan, 25 år. Avsked 1774 för skada å en arm.
1774 Samuel Svan. Död den 8 april 1776.
1777 Måns Svan, 24 år. Borta i ryska kriget 1790. Roten vakant i 17 år.
1807 Gustav Svan, 26 år. Avsked 1832 för höger ljumskhråck.
1832 Lars Svan, 25 år. Avsked för lungsot 1852.
1852 Anders Svahn, 22 år. Avsked den 1 augusti 1877.
1877 Carl-Johan Svahn, 27 år. Kvarstod i tjänst efter 1907.