LOFTAHAMMARS SOCKEN

Rote nr 47
Manskap:
1715 Nils Gröning, 21 år. Avsked 1747.
1747 Nils Gröning, 20 år. Avsked 1778.
1778 Jon Gröning, 20 år. Borta i ryska kriget 1790. Vakant i 18 år.
1810 Anders Gröning, 23 år. Vicekorpral. Avsked 1828.
1828 Johan Gröning, 28 år. Avsked 1854.
1854 Carl-Magnus Gröning, 22 år. Avsked för ålder den 2 juli 1887, 55 år gammal,
33 tjänsteår. Redligen och väl sig skickat.
Vakant.

Rote nr 48 Manskap:
1720 Per Kruslock, 22 år. Avsked 1753.
1753 Per Kruslock. Kasserad samma år.
1753 Gustav Kruslock. Rymd i mars 1756.
1756 Jan Kruslock. Död av återfallsfeber i barackerna i Göteborg den 16 juni 1756.
1757 Gristoffer Kruslock, 21 år. Död å Karlskrona sjukhus den 20 oktober 1769.
1770 Jon Kruslock, 20 år. Avsked 1779.
1780 Erik Kruslock, 24 år. Borta i ryska kriget 1789.
1790 Jan Kruslock, 24 år. Avsked 1813.
1813 Nils Kruslock, 20 år. Död den 14 mars 1846.
1846 Johan Kruslock. Död den 27 oktober samma år.
1847 David Kruslock, 25 år. Död den 19 april 1851.
1851 Carl Kruslock, 22 år. Död den 2 december 1872.
1873 Anders Kruslock, 19 år. Avsked den 29 augusti 1880.
1881 Anders Kruslock, 19 år. Avsked den 11 mars 1884.
1884 Karl Kruslock, 20 år. Avsked den 24 januari 1893.
Vakant.
Denna rote saimt rote nr 78 har den längsta manskapslångden på
Tjusts kompani med vardera 15 anställda.

Rote nr 49 Manskap:
1721 Anders Tingberg, 20 år. Avsked för gamla och svåra benskador 1740.
1740 Jon Tingberg. Avsked 1754.
1756 Bengt Tingberg, 27 år. Stupad i Pommern 1759.
1759 Lars Tingberg, 23 år. Borta i ryska kriget 1788-90. Vakant i 5 år.
1795 Olof Tengberg, 19 år (namnet ändrat 1822). Avsked 1825.
1825 Lars Tengberg, 30 år. Avsked den 4 augusti 1849.
1849 Anders Tengberg, 24 ån Avsked den 14 juli 1860.
1860 Per Tengberg, 22 år. Avsked 1867. Uppfört sig troget och väl.
1868 Carl Gustaf Tengberg, 31 år. Avsked den 13 maj 1882.
1882 Gustaf Albert Tengberg, 19 år. Avsked den 8 november 1898.
Vakant.

De två sist anställda i en de! rullor angivna med namnet Tillberg.

Rote nr 50 Manskap:
1725 Edvard Hammar, 24 år. Borta i ryska kriget 1741.
1741 Sune Hammar, 21 år. Död i november 1766.
1767 Samuel Hammar, 22 år. Borta i ryska kriget 1790.*) Vakant i 19 år.
1810 Nils Hammar, 22 år. Avsked 1837.
1838 Peter Hammar, 23 år. Död 1853.
1853 Johan Petter Hammar, 21 år. Avsked den 2 juli 1887, 55 år gammal, 34 tjänsteår.
Redligen och väl sig skickat.
Vakant.

*) Samuel Hammar fånge i Ryssland 1790, död i fångläger.

Rote nr 51 Manskap:
1721 Sven Alm, 20 år. Avsked 1744.
1744 Johan Alm, 19 år. Avsked 1776.
1776 Anders Alm, 19 år. Borta i ryska kriget 1788-90. Vakant i 7 år.
1797 Nils Alm, 31 år. Avsked för skada i fotleden 1810.
1810 Clas Alm, 26 år. Avsked 1826.
1826 Anders Alm, 19 år. Död den 26 augusti 1853.
1853 Anders Alfred Alm. Död den 6 juni 1856.
1856 Johan Alm, 22 år. Avsked för ålder 1896, 62 år gammal, 40 tjänsteår. Väl sig skickat.
Vakant.

Rote nr 52 Manskap:
1738 Jöns Lustig, 26 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Lars Lustig. Rymd från skeppet Svärdfisken den 22 augusti 1754.
1756 Jan Lustig, 27 år. Avsked 1764.
1764 Erik Lustig, 18 år. Borta i ryska kriget 1789.
1790 Daniel Lustig, 23 år (1822 namnet ändrat till Löv). Avsked 1825.
1825 Jan Löv, 21 år. Avsked för bensår 1842.
1842 Carl Löv, 21 år. Avsked den 8 december 1882, 61 år gammal, 40 tjänsteår.
1883 Anders Alfred Löv, 23 år. Avsked den 14 februari 1890.
Vakant.

Rote nr 53 Manskap:
1735 Nils Julafton, 18 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Sven Julafton, 20 år. Avsked för ålder 1769.
1769 Cristoffer Julafton. Död i maj samma år. Roten vakant i 4 år.
1773 Anders Julafton, 21 år. Avsked 1808, 56 år gammal, 35 tjänsteår.
1809 Peter Julafton, 22 år. Avsked 1817.
1817 Jan Julafton, 25 år. Avsked den 4 augusti 1849.
1849 Gustav Julafton, 22 år (1852 namnet ändrat till Björk). Avsked den 21 september 1871.
1872 Carl Björk, 20 år. Klagar vid mönstring över att roten inte brukar torpet åt
honom då han är på kommendering.
Avsked för sjuklighet 1887. Redligen och väl sig skickat.
Vakant.

Rote nr 54 Manskap:
1724 Måns Hane, 20 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Israel Hane. Avsked 1754.
1755 Anders Hane, 31 år. Avsked 1779.
1780 Nils Hane, 25 år. Borta i ryska kriget 1788-90. Roten vakant i 9 år.
1799 Jakob Hane, 27 år. Avsked 1815.
1815 Anders Hane, 20 år (1822 namnet ändrat till Hurtig). Klagar över att han inte
har tillräckligt med äng och vedbränsle, vilket honom felas sedan tre år.
Målet överlämnat till kungl. befallningshavande. Avsked för ålder 1852,
57 år gammal, 37 tjänsteår.
1852 Per Hurtig, 19 år. Rymd, avförd ur rullan 1857.
1857 Lars Hurtig, 17 år. Avsked för ålder 1897, 57 år gammal, 40 tjänsteår.
Redligen sig skickat.
Vakant.


Rote nr 55 Manskap:
1721 Anders Svanberg, 21 år. Avsked 1744.
1744 Nils Kanon, 19 år (namnet ändrat 1744). Avsked 1763.
1764 Per Kanon. Död i kasernerna den 21 maj 1765.
1767 Måns Kanon, 20 år. Borta i ryska kriget 1790.
1792 Lars Kanon, 24 år. Avsked 1812.
1812 Jöns Kanon, 21 år. Död den 13 december 1844.
1845 Anders Kanon, 19 år. Avsked den 17 juli 1880, 54 år, 35 tjänsteår.
1880 Carl Kanon, 20 år (1893 namnet ändrat till Halldin). Klagar över att han under sin
tjänstetid ej erhållit mulbete åt sina kreatur.
Var med på Vanadis' världsomsegling 1883-85. Avsked den 20 augusti 1895.
Vakant.

Rote nr 56 Manskap:
1721 Bengt Lång, 22 år. Avsked 1752.
1752 Anders Lång, 21 år. Död den 15 september 1773.
1774 Anders Lång, 20 år. Borta i ryska kriget 1788.*)
1788 Måns Lång, 20 år. Avsked 1808.
1808 Erik Lång, 24 år. Avsked 1818.
1818 Bengt Lång, 25 år (1822 namnet ändrat till Lemb). Avsked 1835.
1835 Peter Lemb, 24 år. Avsked för bråck 1852.
1852 Anders Lemb, 21 år. Avsked 1860.
1860 Anders Johan Lemb, 23 år. Avsked för ålder 1897, 60 år gammal,
37 tjänsteår. Väl sig skickat.
Vakant.

*) Anders Lång begick stöld vid eldsvåda i Karlskrona 1785, straffades därför
med 40 par spö samt 3 månaders straffarbete i Karlskrona ankarsmedja.