LOFTA SOCKEN

Rote nr 31
Manskap:
1719 Per Hyllman, 20 år. Avsked 1749.
1749 Per Hyllman, 27 år. Avsked 1778, 56 år gammal, 29 tjänsteår.
1779 Johan Hyllman. Död den 16 september samma år. Roten vakant i 5 år.
1784 Israel Hyllman. Avsked 1795 för bråck.
Ordinarie tjänst vakant till 1810.
Tjänsten uppehölls av reserven Jaen Hultsberg under denna tid.
1810 Jakob Hyllman, 43 år. Avsked 1827, 60 år. Anmäld till krigskassepension.
1828 Lars Hyllman, 28 år. Avsked 1847 för snatteri och opålitligt uppförande.
1848 Johan Hyllman, 21 år. Avsked 1857 för bråck och skada i höger pekfinger.
1857 Otto Hyllman, 18 år. Artillerist. Varnad för opålitligt uppförande. 1872 åter
varnad för opålitlighet. Avsked den 12juli 1882 för dåligt uppförande.
1883 Carl Hyllman, 23 år. Avsked den 27 juli 1891.
Vakant.

Rote nr 32 Manskap:
1716 Lars Modig, 25 år. Avsked 1748.
1748 Per Modig, 21 år. Avsked 1779.
1780 Lars Modig, 28 år. Borta i ryska kriget 1788-90. Vakant till 1797.
1797 Per Modig, 23 år. Avsked 1810.
1810 Olof Modig, 23 år. Avsked 1832 för ljumskbråck till vänster.
1833 Anders Modig, 26 år. Avsked på egen begäran 1837.
1838 Carl Modig, 28 år. Avsked den 30 mars 1844.
1844 Göran Modig, 27 år. Avsked 1852.
1852 Anders Modig, 25 år. Artillerist. Avsked den 21 september 1882.
1882 Carl~August Modig, 23 år. Avsked den 11 april 1899.
Vakant.

Rote nr 33 Manskap:
1716 Johan Lustig, 18 år. Avsked 1749.
1749 Per Lustig, 22 år. Död på flottan under ponimerska kriget den 22 februari 1761.
1761 Erik Lustig, 21 år. Avsked den 29 november 1771.
1772 Lars Lustig, 18 år. Avsked för bråck 1795.
1795 Lars Lustig (ålder ej angiven). Borta i finska kriget 1809. Vakant till 1816.
1816 Per Lustig, 24 år. Avsked för ålder 1847, 55 år, 31 tjänsteår.
1848 Petter Lustig, 24 år. Avsked för sjukdom 1852. Roten vakant i 5 år.
1857 Carl Lustig, 20 år. Avsked den 12 augusti 1897.
Vakant.

Rote nr 34 Manskap:
1716 Anders Blomma, 18 år. Avsked 1740 för benskador som är obotliga.
1740 Alexander Blomma, 20 år. Borta i ryska kriget 1741.
1741 Nils Blomma, 30 år. Avsked för bräcklighet 1763. Roten vakant i 4 år.
1767 Per Blomma, 25 år. Borta i ryska kriget 1789.
1790 Per Blomma, 19 år. Avsked för ålder 1832, 61 år gammal, 42 tjänsteår.
1832 Carl Blomma, 28 år. Död den 19 augusti 1853.
1853 Carl Blomma, 24 år. Avsked den 14 juli 1860.
1860 Per Blomma, 23 år. Avsked den 21 september 1871.
1872 Nils Blomma, 23 år. Avsked den 9 juli 1904. (Not)
Vakant.
(Not) Nils Blomma deltog i Vanadis världsomsegling men omnämns ej i Ingbrands bok

Rote nr 35 Manskap: *)
1718 Bengt Rosenblom, 20 år. Avsked 1752.
1752 Måns Rosenblom, 24 år. Död den 1 december 1778.
1779 Erland Rosenblom. Död den 24 april samma ar.
1780 Per Rosenblom, 21 år. Borta i ryska kriget 1789.
1789 Jon Rosenblom, 33 år (kom från reserven). Avsked 1807.
1807 Carl Rosenblom, 25 år. Utstruken enligt amiralitetsresolution av år 1817.
1817 Jan kosenblom, 22 år. Avsked den 9 januari 1844.
1844 Gustav Rosenblom, 26 år. Död den 26 november 1848.
1849 Carl Rosenblom, 23 år. Avsked 1857.
1857 Per kosenblom, 27 år. Avsked för bröstlidande 1862.
1862 Lars Rosenblom, 25 år. Avsked den 23 oktober 1874.
1875 Johan Alfred Rosenblom, 19 år. Avsked den 6 april 1901.**)

*) År1763 arresterades reservisten Petter Enfaldig och insattes på Kalmar för begånget tidelagsbrott.
Andre reservisten Jon Enfaldig avskedades för venerisk sjukdom.
**) Johan Alfred Rosenblom blev en bland de längst levande indelta båtsmännen i Tjusts kompani. Han uppvaktades som veteran av dåvarande kronprins Gustav Adolf under Västervik-Gamleby-manövern i dessa trakter år 1937.


Rote nr 36 Manskap:
1717 Sven Lustig, 25 år. Avsked 1747.
1747 Jöns Lustig, 22 år. Avsked 1790, 65 år, 43 tjänsteår. Vakant i 7 år.
1797 Måns Lustig, 26 år. Avsked 1822.
1822 Måns Lägg (namnet ändrat 1822). Avsked 1831.
1831 Lars Lägg, 30 år. Avsked på egen begäran 1857, 56 år gammal.
1857 Johan Lägg, 20 år. Artillerist. Avsked den 23 juli 1868.
1868 Gustav Lägg, 27 år. Klagar vid mönstring över att hans beteshage utan hans
förvållande blivit av eld förstörd. Begär bete för sina kor bland rotens kreatur.
Avsked för sjuklighet 1882. Uppfört sig redligen och väl.
1882 Anders Gustav Lägg, 24 år. Avsked den 21 januari 1893.
Vakant.

Rote nr 37 Manskap:
1724 Sven Våghals, 23 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Erik Våghals. Död i återfallsfeber i Göteborg den 12 september 1756.
1757 Måns Våghals, 24 år. Död i landsorten den 18 december 1769. Vakant i 4 år.
1773 Nils Våghals, 23 år. Roten begär karlens avsked 1795. Vakant i 10 år. *)
1805 Bengt Våghals, 20 år. Avsked som korpral 1847, 62 år gammal, 42 tjänsteår.
Utmärkt väl sig skickat.
1847 Per Våghals, 21 år. Avsked för obotlig gulsot 1862.
1863 Carl-Johan Våghals, 30 år. Avsked den 30 oktober 1876.
1876 Carl Harald Våghals, 16 år. Avsked den 22 juli 1886.
1886 Petter Dahlgren (namnet ändrat 1886). Avsked den 8 november 1895.
Vakant.
*) Nils Våghals blev krigsfånge i Ryssland 1788. Han återkom 1791.

Rote nr 38 Manskap:
1737 Anders Söderberg, 28 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1742 Olof Söderberg. Avsked den 18 juni 1755.
1756 Jakob Söderberg, 25 år. Avsked för bröst- och ryggont 1763. Vakant i 10 år.
1773 Måns Söderberg, 18 år. Borta i ryska kriget 1789.
Reserven Carl Appelträd död i Stralsund den 8 april 1761 under pommerska kriget.
1789 Johan Söderberg, 24 år. Avsked 1808.
1809 Jaen Söderberg, 24 år. Avsked 1836.
1836 Carl Söderberg, 25 år. Avsked för benskada och dövhet 1852.
1852 Carl Fredr. Söderberg, 25 år. Artillerist. Avsked 17 juli 1886, 59 år gammal, 34 tjänstear.
1886 Johan Viktor Söderberg, 16 år. Avsked den 9 juli1904.
Vakant.

Rote nr 39 Manskap:
1731 Mats Hjulberg, 22 år. Avsked 1753.
1754 Per Hjulberg, 20 år. Avsked 1786.
Fördubblingen Johan Grundberg död i Stralsund under pommerska kriget 13 juni 1761.
1786 Olof Hjulberg, 28 år (stavningen ändrad 1786). Avsked 1799.
1799 Lars Julberg, 35 år. Kommenderad å kanonslupen nr 2 under finska kriget. Avsked 1810.
1810 Lars Julberg, 23 år. Avsked 1820.
1820 Anders Julberg, 25 år. Avsked den 4 augusti 1849.
1849 Carl Julberg, 23 år. Avsked för lungsot 1852.
1852 Anders Julberg, 28 ån Död den 30 januari 1864.
1864 Olof Julberg, 29 år. Avsked för sjukdom 1882. Uppfört sig redligt och väl.
1882 Gustav Ludvig Julberg, 24 år. Avsked den 10 mars 1892.
Vakant.

Rote nr 40 Manskap:
1715 Anders Bjurman, 23 år. Borta i ryska kriget 1742.
1743 Johan Bjurman. Död i återfalisfeber i Göteborg den 17 augusti 1756.
1757 Nils Bjurman, 27 år. Död i pommerska kriget i oktober 1759.
1759 Anders Bjurman. Borta i ryska kriget 1789.
1789 Per Bjurman, 28 år. Avsked 1799.
1799 Daniel Bjurman, 23 år. Avsked 1835, 59 år, 36 tjänsteår.
1835 Fredrik Bjurman, 18 år. Avsked för ålder 1877, 60 år, 42 tjänsteår.
1877 Carl Gustav Bjurman, 21 år. Deltog i Vanadis' världsomsegling 1883-85.
Avsked den 17 september 1901.
Vakant.

Rote nr 41 Manskap:
1727 Lars Berg, 31 år. Avsked 1747.
1747 Jon Berg, 18 år. Avsked 1778.
1779 Matnas~Berg, 18 år. Borta i ryska kriget 1790. Krigsfånge 1788.
1791 Sven Berg, 20 ån Avsked 1822.
1822 Sven Bror (namnet ändrat 1822). Avsked 1828 för höger ljumskbråck.
1828 Anders Bror, 34 år. Avsked för ålder 1852, 58 år gammal.
1852 Carl Bror, 28 år. Död den 28 oktober 1871.
1872 Carl Gustav Bror, 24 år. Avsked den 5 mars 1880.
1882 Per Ljunggren (namnet ändrat 1887).
Transport hit från rote nr 18 Härnum i Ed. Han hette där Härnström.
Avsked den 16 september 1897.
Vakant.

Rote nr 42 Manskap:
1728 Per Berg, 22 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1744 Erik Berg. Död i återfallsfeber i Göteborg den 7 september 1756.
1758 Petter Berg, 20 år. Död den 17 september 1775.
1776 Jan Berg. Död den 6 september 1779.
1780 Samuel Berg, 25 år. Borta i ryska kriget 1788-90. Roten vakant i 5 år. *)
1795 Anders Berg, 27 år. Avsked 1812.
1812 Anders Berg, 21 år (1822 ändrat till Bult). Klagar vid mönstringen över odugliga
torpbyggnader, målet överlämnat till landshövdingen. Avsked den 26 juni 1845.
1845 Anders Bult, 23 år. Avsked för höftsjuka 1852.
1852 Jonas Bult, 23 år (1872 namnet ändrat till Lund). Död den 11 december 1881.
1882 Carl-Johan Lund, 16 år. Avsked den 27 februari 1888.
Vakant.
*) Samuel Berg blev krigsfånge i Ryssland 1788 och återkom ej.

Rote nr 43 Manskap:
1715 Håkan Lustig, 26 år. Avsked av åldersskäl 1740.
1740 Olof Lustig. Borta i ryska kriget 1742.
1743 Sven Lustig. Avsked 1754.
1755 Per Lustig. Straffad för liderlighet. Avsked 1756.
1756 Bengt Lustig, 25 år. Avsked 1788, 57 år gammal, 32 tjänsteår.
1788 Jonas Lustig, 27 år. Fånge i Ryssland 1788, ej återkommen. Vakant.
1810 Johannes Lustig, 17 år (1822 ändrat till Lunta). Avsked 1825.
1825 Carl Lunta, 30 år. Avsked 1836.
1836 Isak Lunta,~24 år. Avsked 1854.
1854 Nils-Magnus Lunta. Drunknad den 9 maj 1855.
1855 Jonas-Petter Lunta, 20 år. Död den 28 januari 1870.
1870 Anders Petter Lunta, 22 år. Avsked den 23 oktober 1874.
1875 Gustav Lunta, 19 år. Avsked för dövhet 1882. Uppförde sig väl.
1882 Gustav Alfred Lunta, 28 år (1893 namnet ändrat till Hermanson). Avsked 13 oktober 1898.
Vakant.

Rote nr 44 Manskap:
1716 Jon Skarp, 20 år. Avsked 1740 med anledning av förkylda fötter,
som varje vinter gå öppna, varför roten begärt fördubblingen i stället.
1740 Lars Skarp. Avsked 1755.
1756 Per Skarp, 20 år. Avsked 1781 för skada i vänster hand.
1781 Anders Skarp, 21 år. Borta i ryska kriget 1790. Roten vakant i 18 år.
1810 Johan Skarp, 21 år. Död den 2 februari 1847, 58 år gammal, 37 tjänsteår.
1847 Carl Skarp, 22 år. Avsked den 21 september 1871.
1873 Nils Johan Skarp, 26 år. Deltog i Vanadis' världsomsegling 1883-85. Död 9 mars 1899.
Vakant.

Rote nr 45 Manskap:
1716 Lars Frisk, 28 år. Avsked 1740 för ålder och gammal köld i fötterna.
1740 Samuel Frisk, 35 år. Borta i ryska kriget 1742.
1742 Mårten Frisk. Avsked 1754.
1754 Anders Prisk. Död i feber i Göteborg den 9 september 1756.
1756 Anders Frisk. Borta i pommerska kriget 1758.
1758 Måns Frisk, 28 år. Död den 24 december 1776.
1777 Anders Frisk, 18 år. Borta i ryska kriget 1790. Roten vakant i 18 år.
1809 Lars Frisk, 23 år. Avsked 1837.
1838 Per Frisk, 27 år. Avsked 1857.
1857 Anders Frisk, 19 år. Artillerist. Avsked 1867. Uppfört sig troget och väl.
1867 Karl Edv. Frisk, 27 år. Kock. Avsked 28 mars 1900, 60 år gammal, 33 tjänsteår.
Vakant.

Rote nr 46
Nybble nr 4 insatt istället för Askerums capellansboställe i Loftahammar, som tidigare varit roterat här.
Manskap:
1723 Edvard Mört, 18 år. Borta i ryska kriget 1741.
1742 Anders Mört. Död i feber i Kungälv den 9 augusti 1756.
1757 Jonas Mört, 22 år. Avsked 1781 för skada i vänstra knät.
1782 Carl Mört, 21 år. Avsked 1808.
1809 Nils Mört, 25 år. Död den 7 september 1844, 60 år gammal, 35 tjänsteår.
1844 Anders Mört, 22 år. Död den 12 mars 1848.
1848 Bengt Mört, 27 år. Avsked 1861.
1861 Carl Mört, 21 år. Avsked för ålder 1897, 57 år gammal, 36 tjänsteår. Väl sig skickat.
Vakant.