HANNÄS SOCKEN

Rote nr 8
Genom resolution av den 7 augusti 1769 blev Mörkebäck lagt till rote nr 88 i Gladhammars socken, enär Fårbult nr 3 därstädes blivit cappelansbostläle. I stället flyttades Toretorp hit som förstärkning.

Manskap:
1717 Lars Gran, 27 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1743 Nils Hane. Död i återfallsfeber i Göteborg i september 1756.
1757 Håkan Hane, 25 år. Avsked 1780. Roten vakant i 19 år.
1799 Anders Hane, 30 år. Avsked 1812.
1812 Samuel Hane, 16 år. Avsked 1820.
1820 Magnus Hane, 27 år. Avsked för ålder 1852, 59 år, 32 tjänsteår. Under krigen i
Tyskland och Norge 1813-14 tjänstgjort som extra roterad för rote nr 172.
1854 Anders Hane, 24 år. Avsked för ålder den 2 juli 1887, 57 år gammal, 33 tjlänsteår.
Sig väl i tjänsten skickat.
Vakant.

Rote nr 9 Manskap:
1718 Anders Gråberg, 25 år. Borta i ryska kriget 1741-42.
1742 Knut Gråberg. Avsked 1754.
1755 Karl Gråberg, 20 år. Avsked 1763 för fallandesot samt mistade fingrar åvanster
hand. Roten vakant i 4 år.
1767 Cristoffer Gråberg, 24 år. Borta i ryska kriget 1790. Roten vakant i 18 år.
1808 Carl Gråberg, 22 år. Borta i finska kriget den 30 januari 1809.
1809 Per Gråherg, 19 år. Avsked 1822.
1822 Petter Glad (namnet ändrat 1822). Avsked 1842, 51 år gammal.
1842 Anders Glad, 31 år. Död den 24 augusti 1853.
1854 Sven Glad. Död den 9 augusti 1854.
1854 Carl Glad, 18 år. Avsked 1873 för vanvård av torpet samt
oordentligt uppförande å hemorten.
1875 Adolf Glad, 30 år. Avsked den 19 april 1898.
Vakant.

Rote nr 10
Enligt resolution av den 29 juni 1763 blev Torp befriat från denna rotering.
I stället insattes Bredal i Hannäs nr 4, 1/4 mantal.

Manskap:
1715 Måns Strömberg, 17 år. Avsked 1747.
1747 Lars Ström, 19 år. Död den 5 mars 1780.
1780 Sven Ström, 21 år. Karlen har efter befälets uppgifter år 1795, sedan ryska krigets
sista år för fem år sedan, varit för tvegifte brottfälld och är annu därför häktad å
Sveaborgs fästning. Ny rekryt måste anskaffas, vilket dock ej skedde förrän 1799.
1799 Sven Ström, 24 år. Avsked 1821.
1821 Anders Ström, 22 år. Avsked 1829.
1829 Gustav Ström, 21 år. Avsked för ålder 1872, 64 år gammal, 43 tjänsteår.
Sig redligen och väl skickat.
1872 Nils Ström, 24 år. Avsked den 26 november 1880.
1881 Frans Ström, 20 år. I tjänst efter 1907.

Rote nr 11
Fänjemåla, 1/8 mantal, befriades enligt resolution av den 29 juni 1763. I stället insattes som förstärkning Bredal, 1/8 mantal,
Manskap:
1716 Carl Bergman, 20 år. Avsked 1740 för ofärdighet i högra benet.
1740 Reservisten Bergman-Vimpel. Borta i ryska kriget 1742.
1743 Erik Breman, 24 år. Avsked 1752.
1752 Samuel Breman, 44 år (reservist). Avsked för ålder 1763. Vakant i 4 år.
1767 Carl Breman, 33 år. Avsked 1781. Roten vakant i 9 år.
1790 Abraham Breman, 19 år. Avsked 1806.
1806 Erik Breman, 24 år. Avsked 1813.
1813 Peter Breman, 30 år. Avsked den 16 maj 1854.
1855 Nils Breman, 27 år. Sjukvårdsmatros. Avsked för ålder den 2 juli 1887,
59 år gammal, 32 tjänsteår. Redligt och väl sig skickat.
Vakant.