Material och bilder är hämtat ur vidstående kommunala handling.
Bilder är i de flesta fall tagna av Birgitta Eriksson år 1984