VINDOMMEN

Bremansö är den enda ön i Vindommen som varit bebodd och fortfarande är kringfluten. Ön hette från början Högö men kallas numera för Bremansö efter Anders Breman.

Anders Breman var båtsman och bodde i Björntorpet under Bredal tills han år1850 flyttade ut till Högö under adress Holmen. Enligt 1795 års ”Ordning för kyrkobetjänter i Linköpings stift” skulle avskedade krigsmän ha förtursrätt till tjänster liknande ringare vid kyrkorna. Breman hade då fått tjänst som kyrkvaktmästare i Hannäs kyrka. Han var då 48 år och gift med Ulla som led av fallandesot (epilepsi). De hade tre hemmavarande barn Emma, Johan och Ulrika. De tre äldsta döttrarna Sara, Carolina och Eva hade redan flugit ur boet, medan den yngsta Anna hade dött samma år.

Vid sidan av arbetet som kyrkvaktmästare hade Bremans några får och kor som bidrog till försörjningen. Men de hade ingen tjur. Anders slog rep om halsen på korna och så fick de simma efter båten in till Solvesta Frälsegård när det var dags för dem att träffa tjuren.

Anders Breman bodde kvar på ön till sin död i augusti 1885, vilket var samma år som den nya kyrkan i Hannäs invigdes. Anders fru Ulla bodde ensam kvar på Högö i drygt två år tills hon dog i januari 1888 och därefter har ingen bott permanent på ön. På Bremansö kan man fortfarande se spår av dikad åker och rester av husgrund och jordkällare.

Bild och text Sonja PalmbergPå senare år har det blivit en tradition för några bybor att varje midsommarafton måla den björn-liknande reliefen på öns sydvästra sida. Där stupar berget brant ner i sjön och kallas numera för Björnberget. Här är det Conny Svensson och Håkan Ekström som målar medan Sonja Palmberg fotograferar.


Anders Breman (båtsman)
kyrkvaktm.....................f 27/06 1802 d 13/08 1885

H Ulla Edström.............f 13/10 1803 i Tryserum d 02/01 1888
D Sara...........................f 28/03 1826 i Ukna
D Carolina Christina.....f 22/08 1829 i Hannäs
D Eva Charlotta.............f 08/08 1833 i Hannäs
D Emma Maria..............f 28/07 1836 i Hannäs
S Johan Seth.................f 02/01 1841 i Hannäs
D Ulrika Mathilda.........f 02/02 1844 i Hannäs
D Anna Martina.............f 18/02 1847 i Hannäs d 1850