HALLINGEBERG
OXEBO VATTENSÅG
Sågens tillkomst finns inte dokumenterad, men den fanns troligen vid sekelskiftet 1800. Den utgjordes då av en "nickesåg", en primitiv ramsåg med ett blad. Ett domsmål 1831 från Gamleby tingsrätt visar att sågen då var igång. Det var Oxebo byamän som gemensamt ägde sågen genom andelar efter gårdarnas storlek.

Sågverket drevs av ett vattenhjul med underfall. Från år 1900 har vattensågen fått förfalla. Men omkring 1930 byttes "nickesågen" ut mot ett cirkelsågverk som fortfarande finns kvar. Vattenhjulet havererade 1945, men sågningen fortsatte med en traktor som drivkraft.

Hallingebergs Hembygdsförening har återställt vattensågen i nära ursprungligt skick.

Akvarell av
MLöfsved Pettersson
Blekhem

HUMMELSTADLEDEN
Läs här om den vackra och intressanta Hummelstadleden