ANKARSRUMS BRUK

I november 1655 erhölls previlegiebrev för Överum och Ankarsrum
Malm togs från Utö – Verkebäcks hamn - Skaftet – Tovehult – Ankarsrum

Den siste ägaren de Marié sköt sig på grund av spelskulder. Han ägde många gårdar ’halva Småland’ men insåg inte hur mycket det var värt. Banken tog över år 1897.
År 1909 köpte Sven Spånberg Ankarsrum. Sven hade varit överingenjör och delägare i Norrahammars bruk. Det var Svens far Johan (1843 - 1903) som grundade Norrahammar år 1876 tillsammans med brodern Emil. År 1914 sålde Sven hela sitt innehav i Norrahammar och ägnade sig helt åt Ankarsrum. Det gick bra, men det övre bruket som gjorde stångjärn var slitet och lades ned år 1914. Det nedre bruket, manufakturverket fortsatte verksamheten och finns ännu kvar år 2000 med aluminiumgjuteri och elmotortillverkning. År 1932 övertog de två äldre bröderna Måns och Jonas Spånberg driften. Måns och Jonas var VD men Måns dog 1941 och Jonas och Bengt löste in företaget.

Bland gjuteriets välkända produkter märks Viking, som på många håll var synonymt med ordet kamin, och man startade tillverkning av gassvetsade radiatorer år 1921. Antalet anställda var som mest 800.

Före 2:a världskriget hade Storebro bruk ett patent på gengasaggregat. De legotillverkades av Ankarsrums bruk och var mycket efterfrågade. Av Stockholms taxibilar körde 300 med aggregat från Ankarsrum. De var de det enda aggregat med vilka man kunde köra uppför Hamngatsbacken. Totalt tillverkades 12000 exemplar.
Under krigstiden avtog byggnation och marknaden för bla emaljerade badkar försvann. Man fick inrikta sig på andra produkter som tex 75 mm granathylsor.

Bruket sökte ytterligare ett gjuteri för rördelar och golvbrunnar till byggnation. Det var viktigt att det nya gjuteriet låg vid en normalspårig järnväg och valet föll på Sjöboverken vid stambanan i Skåne som gjorde värmepannor och som köptes år 1945. Brukets namn blev Ankarsrums bruks Skåne AB och yngste brodern Bengt blev chef, men administration, inköp och försäljning sköttes till en början från Ankarsrum. Jonas dog 1966 och ägarsläkten Spånberg beslöt att sälja. Bruket hittade Electrolux som köpare år 1968 och genomförde därefter strukturrationaliseringar. Spistillverkning i Ankarsrum lades ned men den i Huskvarna behölls. Bengts äldste son Lars Olov köpte Sjöbro bruk, som 1968 består av 11 olika bolag.
Gengasaggregat tillverkat i Ankarsrum