Vision av att återupprätta en kanal från forna tider
mellan Gamlebyviken och Gudingen.

Så kan det bli.Prospektet har kallats Dragets Kanal. Det är emellertid ett
ur alla synpunkter olämpligt namn och i synnerhet eftersom
det finns ytterligare två kanaler i Sverige med det namnet.

År 2005 körde projektet fast. En ny sträckning ca 500 m S
den tidigare sträckningen blev en nytändning
för projektet som därvid bytte namn till Gudinge Kanal.