VISION

En kanal vid Kuggviken vitaliserar turismen i Västerviks stad,
Tjust Skärgård, Gamlebyviken och Gamleby samhälle.
Hela Tjustbygden och Västerviks kommun kommer att påverkas.

Kanalen kommer att förbättra vattenkvaliteten i Gamlebyviken.

Den besvärliga passagen vid Västerbådan kan undvikas.

Restiderna mellan Västervik och Tjust inre skärgård samt
Loftahammar minskar geom att sträckan blir 15 km kortare.

Kanalen kommer att få mycket stor betydelse för Gamlebys näringsliv.

Kanalen kan komma att få stor betydelse för Gamleby hamn
och framtida gruvor vid Olserum.