PROJEKTPLAN

Förstudie Pågår 2005-dec till 2007-05-30
Finansiering av Förstudien: Kustlandets Stuv-41 giltig till 2007-05-30
Omfattar:
- Nyttan av en kanal.
- Allmänhetens, näringslivets, kommunens och politikers inställningar och attityder.
- Kontakter med markägare.
- Inmätning av land.
- Inmätning av Kuggvikens botten.
- Planering och kalkylering av Huvudstudie.
- Ny organisation (tidigarelagd aktivitet)
OBS.
- Grov plan och grov kalkyl av Miljöprövning.
- Grov plan och grov kalkyl av Projektering.
- Samråd med kommunen (april 2007 ?).
- Förslag till organisation av Huvudstudie.
- Finansiering av Huvudstudie.

Beslutsmöte
- Samråd, information.
- Beslut om kanalens sträckning och ungefärlig storlek.
- Beslut om projektets fortsättning.

Förmodad kostnad för förstudien 40 000:-
Finansiering: Kustlandet 30 000:-, Västerviks kommun 10 000:-
Ideellt arbete: > 20 000:-

Huvudstudie
Pågår tiden 2007-05-30 till 2007-11-30
- Markundersökning.
- Arkeologisk undersökning.
- Bottenundersökning, kostnad beror på beslut i förstudien.
- Beräkning av massor och kostnader.
- Planering och förberedelser av Miljöprövning.
- Planering av Projektering.
- Skiss till utförande.
- Grov budgetkalkyl.
- Arbete med finansiering, förslag till finansiering.
- Förslag till organisation av Miljöprövning och Projektering.

Beslutsmöte

Projektering inklusive Miljöprövning
Pågår tiden 2007-11-30 till 2008-10-30

Utförande - Entreprenad

Upprättat 2006-12-12 av:
Lars Cornell