Kartor
Alla bilder är metadaterade
med weSee-metoden.
www.wesee.eu


Sjökort samt detalj.
Topografi.
Genberalstabens karta år 1900.
Sockenkarta
LOFTA
Norrlandet med Segersgärde, Draget, Berg, Hermanstorp och Kuggviken tillhörde
Lofta socken.
Det. Sjökort Inmätning Kuggviken