PROBLEM

Kustlandet arbetar efter principen, att bevilja anslag till högst samma värde som värdet av eget arbete. De skriver att vi inte kan räkna tid och kostnader förrän efter det att ansökan inlämnats till Kustlandet.

Det inses av de flesta att vårt huvudsakliga arberte ligger ca ett halvår i tid före våra kostnader för olika konsulters och företags arbetsinsatser. Vårt arbete utförs till 3/4-delar innan vi vet hur vi skall utforma en ansökan till Kustlandet. När ansökan är inlämnad är det 'bara att trycka på en knapp' så skall kosulter starta sina arbeten och fakturera det. Endast uppföljning och avrapportering återstår för oss att utföra. Självfallet inträffar oväntade saker, det är normalt.

Kustlandet utgår således från att all verksamhet är planerbar och att arbete och kostnader ligger ungefär lika i tiden. Men kreativt arbete är som att gå i en okänd skog. Man känner inte stigarna och vet inte vad som finns bakom nästa kulle förrän man vandrat dit. Och det finns tusen okända kullar att vanndra till.

Det är inte bra att Kustlandet inte klarar av att handlägga och finansiera kreativt arbete och INTE bejakar arbete där man inte riktigt kan förutse framtiden. För det är just där som Kustlandets största uppgift finns.

Eftersom vårt arbete huvudsakligen ligger före 2006-08-03 kan det inte räknas som motfinansiering av det arbete som vi nu vill beställa av olika företag. Det innebär troligen att de konsulter som vi avtalar med inte kommer att få betalt av Kustlandet för sitt arbete.

Några broschyrer och de här websidorna hör till arbete som gjorts före 2006-08-03. De finansieras således ente ens till viss del av Kustlandet. Jag har därför utformat en dekal "Finansieras EJ av Kustlandet" och hoppas att det skall bidra till förändring.

.