Det osäkert om arbetet med Kuggviken
kommer att finansieras av Kustlandet.

Under flera år har en grupp arbetat med att skapa en kanal mellan Gamlebyviken och Gudingen. Men de kom ingen vart. Hösten 2005 hade de kört fast och lagt ner arbetet ”Vi får slicka såren…” sa man då. Jag gjorde en helhetsbedömning som ingen gjort tidigare och fann lösningar på problemen. Efter mycket arbete, som Kustlandet inte betalar, fick jag fram en broschyr Framtid -. Allt vände och vi fick ’vind i seglen’.

Men vi hade ’många-kock-soppe-problem’ i gruppens styrelse.

--- TEXT UNDER OMARBETNING --

Har du synpunkter?
Vill du fråga om något?
Maila gärna lars@wesee.se

Lars Cornell