Fraktfart i Tjust
pdf-fil 1 Mbyte

Bilder från Europa
Klicka för större bild.


Fraktfarten är imponerande.

Södertälje kanal.

Skeppshiss.

Rehn har sina slott,
Draget har en fornborg.

Europa har många kanaler.

Korta och effektiva landtransporter är avgörande för sjöfarten. Europas näst största hamn är Duisburg som ligger 200 km upp i Rehn. Västerås, Arboga och Karlstad hör till Sveriges största hamnar.

Södertälje kanal har använts sedan år 1806. Den nuvarande sträckningen invigdes 1924:

Kanalen trafikeras av ca 14 000 fartyg per år och drygt 5 miljoner ton fraktat gods.

Källa: Trafikf. för Södertälje Kanal (SJÖFS 1993:28)

Södertälje kanal Max mått.
Fartyg
Längd 124 m
Bredd 18,0 m
Djupgående 6,50 m
Pråm
60
10
3.0
Plan.utb.
180
25
8.0

I Europa har sedan andra världskriget en europeisk standard eftersträvats vid ny- och ombyggnad som minst möjliggör passager med 80 m långa, 9,5 m breda pråmar med 2,45 m djupgående och med 1350 ton nyttolast

Europeisk pråmfart - ny standard.
Sveriges kanaler:
http://kanaler.arnholm.nu

www.sverigeskanaler.com

Gränsö kanal:
www.tjust.com/arkipelag/pdf/gransoekanal.pdf

INTRASEA is an interregional EU-project developing the inland waterways in the Baltic Sea region.