PROJEKTGRUPP

Projekt och arbetsgrupp

Den tidigare gruppen DKV - Dragets Kanals Vänner - var en "många-kock-soppe-organisation". Det fungerade inte bra. Den har nu namnändrats till
Gudinge Kanal och är under ombildande på följande sätt:

Juridiskt är den bästa formen en ideell projekt-förening.

Organisatoriskt gör vi bäst i att efterlikna ett aktiebolag med en brett förankrad styrelse som sammanträder ganska sällan.

Den verkställande gruppen leds av en projektledare med ungefär samma uppgifter och befogenheter som VD i ett aktiebolag.

På det viset kombinerar vi juridisk enkelhet med ett effektivt arbetssätt och väl definierat ansvar.

STADGAR -----> HÄR