GLIMTAR
Alla bilder är metadaterade
med weSee-metoden.
www.wesee.se
Här är det.


På spaning efter kanalled.


Kuggviken
Rätö i bakgrunden.


Åsikter stöps och blöts.